Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. buinguyenminhhuy (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 24/11/17 02:35:15

 2. Good

  Oaihuynh (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 23/11/17 22:51:18

 3. chieu (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/17 21:30:57

 4. thaodao01@yahoo.com (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 23/11/17 21:19:33

 5. thaodao01@yahoo.com (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/11/17 21:06:53

 6. good

  danglong (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 23/11/17 18:43:19

 7. ducthuan90 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 23/11/17 17:29:58

 8. Fast and fourios

  Hiếu (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/17 17:23:04

 9. Good

  phongtran0701 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/17 16:37:37

 10. thaodao01@yahoo.com (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/11/17 16:23:46

 11. ngochuy2412 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/11/17 16:12:01

 12. huongscent2000 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 23/11/17 16:06:48

 13. nhanh

  furyctp (WEX Code → Vietcombank) vào 23/11/17 15:54:14

 14. Good

  phongtran0701 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/17 15:28:10

 15. good

  mrq77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/17 15:09:16

 16. tot

  linh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/11/17 15:04:23

 17. ha (WEX Code → Vietcombank) vào 23/11/17 14:59:21

 18. hoangdung03 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/17 14:42:58

 19. quá chuẩn

  huyền (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/17 14:12:28

 20. nhanhuynh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/11/17 14:07:17