Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 11175040a56 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 16:45:51

 2. 11175040a56 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/03/18 16:44:10

 3. Ca001361 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 15:50:38

 4. vuhien (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 24/03/18 15:44:38

 5. rât tôt

  trongcayxanh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 14:34:05

 6. Tốt

  ly (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 13:47:04

 7. Rất tốt

  hduy9497 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/03/18 12:50:02

 8. Đã mua được PM

  tunglambbid (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/03/18 12:32:43

 9. henryhau (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 12:21:24

 10. sonycuong (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 24/03/18 12:04:17

 11. good !

  khanhnn (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 24/03/18 10:51:02

 12. Rất nhanh - gọn - lẹ

  pmman (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 08:43:59

 13. rât tôt

  trongcayxanh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 08:42:11

 14. tot

  thanh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 08:39:27

 15. Jerry good. excellent. Thanks so much

  namphuong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 08:11:45

 16. Tuyet rat nhanh

  Adong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 06:24:48

 17. tốt

  hieuthang (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 06:22:47

 18. tonnytrinh1979 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/18 01:25:36

 19. tot

  kevinhien82 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/03/18 00:15:33

 20. Tot nhanh

  Trung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/03/18 22:39:36