Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Nhanh

  autopm (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 21:56:21

 2. verrygood

  bichtienag (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/01/17 21:46:59

 3. Nhanh, verygood

  autopm (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 21:38:31

 4. khailh (BTC-E Code → Vietcombank) vào 18/01/17 21:04:23

 5. Good

  azemdion (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/01/17 20:56:38

 6. Alan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/01/17 20:20:34

 7. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 18/01/17 18:37:52

 8. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 18/01/17 18:33:29

 9. grace77 (Á Châu Bank → Perfect Money EURO) vào 18/01/17 18:27:12

 10. Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/01/17 18:14:56

 11. good

  Hoài Bảo (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 17:48:40

 12. thank

  Heo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/01/17 16:33:34

 13. Ngon

  xuanla1508 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/01/17 16:25:50

 14. nhanh, gọn, dể dàng

  sokytaru (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 18/01/17 15:59:52

 15. very good

  Chau Loan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/01/17 15:54:23

 16. good

  quyết (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 13:22:35

 17. rất tốt

  nguyen duc toan (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 12:37:43

 18. ok

  hanh (BTC-E Code → Vietinbank) vào 18/01/17 11:37:31

 19. robinhood (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 11:18:48

 20. robinhood (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 11:04:42