Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. uy tin

  sonnh9108 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 19/10/17 11:56:44

 2. tot

  nguyenthetra (Perfect Money USD → VietComBank) vào 19/10/17 09:38:28

 3. Tuyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 19/10/17 09:21:28

 4. Good

  themoneymaker (VietComBank → Perfect Money USD) vào 19/10/17 09:03:28

 5. mai (Perfect Money USD → VietComBank) vào 19/10/17 08:17:12

 6. vitcon (Perfect Money USD → VietComBank) vào 19/10/17 07:23:20

 7. Tuyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 23:48:39

 8. Good

  t2nhuy (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 23:39:51

 9. good

  aqmobile (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 22:16:13

 10. Nhanh

  ihades (VietComBank → Perfect Money USD) vào 18/10/17 22:09:39

 11. good

  killerzero33 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 18:35:04

 12. dungliga (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 18:13:36

 13. ok

  vuthan (VietComBank → Perfect Money USD) vào 18/10/17 17:02:32

 14. Tuyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 16:42:40

 15. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 18/10/17 16:40:24

 16. thanhluckyvt1984 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 18/10/17 16:05:04

 17. nguyenvu43 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 15:13:35

 18. okie

  trantu0103 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 15:10:59

 19. Tốt (VietComBank → Perfect Money USD) vào 18/10/17 15:07:28

 20. good

  son (Perfect Money USD → VietComBank) vào 18/10/17 15:04:22