Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nguyendat205bd (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 27/04/17 22:27:51

 2. good

  nam (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 22:15:08

 3. davisphan@outlook.co... (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 27/04/17 22:03:59

 4. congdinh1992 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 27/04/17 21:10:28

 5. mrdinh.d@gmail.com (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 27/04/17 20:56:54

 6. tamthg7@gmail.com (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 27/04/17 20:39:06

 7. ngadt (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 20:25:42

 8. Verry good!

  ngoccapital (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 19:01:40

 9. ok

  lethaihieu (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 27/04/17 14:41:40

 10. ok

  thanh123456 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 13:59:16

 11. ok

  ngocchau26 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 13:39:56

 12. good

  Tong Tuong Huy (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 27/04/17 13:36:52

 13. nhanh như điện

  zorosenpai1111 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 13:36:51

 14. nhanh

  tung (BTC-E Code → Vietinbank) vào 27/04/17 12:16:29

 15. buithithanhlien (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 27/04/17 11:12:19

 16. tuyet

  nguyen van chung (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 27/04/17 10:49:40

 17. Good

  dungdoa3 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 10:33:41

 18. kietta (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 27/04/17 10:29:20

 19. nghianguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 10:16:28

 20. Nhanh gọn tiện lợi.

  tinhnvdev (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 09:52:58