Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 10:16:01

 2. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 13/12/17 10:10:53

 3. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 10:04:44

 4. khoale (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 09:59:37

 5. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 09:57:58

 6. hoangYen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 09:54:44

 7. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 09:53:36

 8. son (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 13/12/17 09:43:36

 9. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 13/12/17 09:41:29

 10. tot

  vx (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 13/12/17 09:32:29

 11. thulinh110703 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 09:24:00

 12. thulinh110703 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 09:15:30

 13. kevnloc (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 09:11:09

 14. dontv (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 09:10:23

 15. Nhanh chong

  Nam (WEX Code → Vietcombank) vào 13/12/17 08:48:43

 16. good

  mrq77 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 08:24:46

 17. Good

  duongdung6886 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/12/17 08:13:39

 18. Good

  OAIHUYNH (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 23:50:33

 19. phí cao quá

  ngaykg (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/12/17 23:46:34

 20. Tuyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 23:16:27