Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 05225660... - Mua 250 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 phút trước

 2. 09651870... - Mua 520 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 25 phút trước

 3. 07031608... - Mua 2156.73 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 25 phút trước

 4. 03634506... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 40 phút trước

 5. 09479572... - Mua 3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 43 phút trước

 6. 09380105... - Bán 21.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 48 phút trước

 7. 79684474... - Mua 170 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 51 phút trước

 8. gsy8839 - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 9. 00966582... - Trao đổi 20.2 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 1 giờ trước

 10. 07785383... - Bán 85.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 giờ trước

 11. 07785383... - Bán 170.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 giờ trước

 12. 09336867... - Mua 85 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 13. 08895823... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 14. 09060340... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 15. 09324819... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 giờ trước

 16. 09056170... - Mua 41 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 17. 09056170... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 18. 09075618... - Mua 20 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 19. 08620172... - Mua 105 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 20. 09820285... - Mua 207.38 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước