Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. baokhanhdds (Perfect Money USD → VietComBank) vào 29/06/17 19:23:35

 2. minhtrunghcm (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 19:16:47

 3. minhtrunghcm (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 19:09:15

 4. thien (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 17:44:02

 5. thien (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 17:40:25

 6. Good

  trungdoan (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 15:34:56

 7. haudongthap (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 29/06/17 15:34:35

 8. tronghuy (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 14:46:37

 9. like

  nguyenthien0105 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 14:17:47

 10. nhanh

  thinh1611 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 29/06/17 13:20:02

 11. Good!

  paully456 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 29/06/17 12:56:35

 12. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 29/06/17 10:06:56

 13. good

  hieutm (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 09:49:03

 14. ok

  phuongtm (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 09:25:53

 15. Uy tín, quá tốt. Hoạt Động nhanh, gọn, lẹ.

  slobell (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 29/06/17 08:22:39

 16. Linh (Perfect Money EURO → VietComBank) vào 29/06/17 06:58:36

 17. Nhanh

  kokobb (Perfect Money USD → VietComBank) vào 29/06/17 02:36:30

 18. good

  ta20172017 (Perfect Money EURO → VietComBank) vào 28/06/17 22:41:30

 19. pipmew7 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 28/06/17 21:31:56

 20. good

  HUUTINH (VietComBank → Perfect Money USD) vào 28/06/17 21:15:00