Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. GOOD

  dinhquangduy (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 2. good

  baoprokute40 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 tháng trước

 3. huynh (WEX Code → Vietinbank), 2 tháng trước

 4. Trong (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 5. henryhau (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 6. tuanbt77 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 7. eafefa (Vietcombank → ), 2 tháng trước

 8. Nhanh và chuẩn

  windhunter (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 9. nguyenthanhpm (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 10. tốt

  baby11conan (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tháng trước

 11. love it

  brucelee960 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 tháng trước

 12. Good

  harry (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 13. Trong (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 14. good

  halida (WEX Code → Vietcombank), 2 tháng trước

 15. tot

  truong978 (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 16. ngon

  truong978 (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 17. hanhnguyen9479 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 18. nhanh tot

  nguyenthithuytrang (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tháng trước

 19. tuyetnhung (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước

 20. nguyenthanhpm (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tháng trước