Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nguyenvantuyen (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 15:15:24

 2. hoangdung03 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 15:11:26

 3. hoangdung03 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 15:08:12

 4. Rat tot

  01639477866 (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 14:16:56

 5. good

  votanhu (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/01/18 13:40:58

 6. tot

  linhvo (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 13:34:30

 7. good

  daotung (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/01/18 13:12:29

 8. sxxcasxc

  ngavuthinga (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 11:46:09

 9. a

  phamtheha (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 11:32:38

 10. phí giao dịch cao quá

  vinhbtc68 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/01/18 11:26:27

 11. Tốt

  nqthanh (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 10:33:16

 12. anhduongsswr (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 10:15:51

 13. phuquoc (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 09:57:24

 14. OK, rất nhanh, giá rẻ hơn bên santienao

  dungcd6 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 09:36:08

 15. Good rat nhanh.

  thangautopay (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 15/01/18 09:26:28

 16. good

  vyvy (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/01/18 09:18:05

 17. dungliga (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/01/18 08:47:08

 18. bichhanh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/01/18 08:02:01

 19. Quá nhanh

  thanhhaiproit (VietComBank → Perfect Money USD) vào 14/01/18 23:34:05

 20. Chuyển rất nhanh

  tudogroup (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/01/18 21:51:16