Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. good

  Tuấn (VietComBank → Perfect Money USD) vào 10/10/16 13:55:33

 2. Nhanh

  Wind (Perfect Money USD → VietComBank) vào 10/10/16 13:28:57

 3. quyenphuckhang (Perfect Money USD → VietComBank) vào 10/10/16 13:08:43

 4. Happy !!!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 10/10/16 08:02:23

 5. bunlope (VietComBank → ) vào 10/10/16 07:36:23

 6. ngon

  hung (VietComBank → BTC-E Code) vào 10/10/16 06:51:53

 7. naruto1991 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 10/10/16 06:51:00

 8. nice

  navy (BTC-E Code → ) vào 10/10/16 02:59:38

 9. bunlope (VietComBank → ) vào 09/10/16 23:33:08

 10. bunlope (VietComBank → ) vào 09/10/16 22:52:51

 11. quang

  quang (VietComBank → ) vào 09/10/16 20:53:14

 12. rất nhanh gọn

  manhkiwi (VietComBank → Perfect Money USD) vào 09/10/16 20:30:03

 13. bunlope (VietComBank → ) vào 09/10/16 20:08:42

 14. NGAN (VietComBank → Perfect Money USD) vào 09/10/16 19:52:29

 15. good

  gravity239 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 09/10/16 15:05:13

 16. good

  binbin (VietComBank → Perfect Money USD) vào 09/10/16 14:58:27

 17. ok site

  thanhdu (Perfect Money USD → VietComBank) vào 09/10/16 14:43:16

 18. questravietnam (VietComBank → Perfect Money USD) vào 09/10/16 14:42:06

 19. hay

  huynh (VietComBank → BTC-E Code) vào 09/10/16 14:37:21

 20. bunlope (VietComBank → ) vào 09/10/16 14:01:39