Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. good

  hoanguyen049 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 14/10/17 00:09:58

 2. tốt

  thao (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 23:18:50

 3. tuyệt vời quá nhanh

  giang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 22:39:00

 4. daotien2008 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 22:36:40

 5. qua nhanh. good

  ducanhonline (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 22:28:07

 6. good

  Nga (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 13/10/17 20:42:21

 7. minh8ck (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 20:18:59

 8. nhanh tot

  tuanvuongminh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 19:16:51

 9. nhoctakg (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 18:55:03

 10. good

  tuan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 18:28:49

 11. Hoa (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 16:42:02

 12. tot

  mai (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 15:27:50

 13. tuyệt vời, tích hợp thêm nhiều coin nữa đi ad

  trung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 15:18:52

 14. good

  Man (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 13:28:46

 15. tot

  loantt (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 13:14:13

 16. canary (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 11:43:33

 17. pikachu (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 11:24:46

 18. ngoc123456 (WEX Code → Vietinbank) vào 13/10/17 10:43:18

 19. tot

  huy (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 10:16:49

 20. chituan268 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/10/17 10:01:19