Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Dv tot, thanh toan nhanh tks admin

  gad (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tháng trước

 2. truong (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 tháng trước

 3. good good

  dungvdgc00509 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 4. Good

  hoangtu186 (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 5. Hih (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 6. good

  khoa (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 7. good

  khoa (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 8. rất nhanh, rất uy tín

  ryannguyen88 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 tháng trước

 9. rất ok nhe bạn

  tuoivt (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 10. son (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 11. nhanh, giá tốt

  Wildcat87 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 12. quachphuthanh (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 13. 11175040a56 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 14. Rat nhanh

  cuongbidv (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 15. Tốt

  Loan (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 16. good

  khoa (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 17. invorker (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 18. Nhanh

  cuongbidv (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tháng trước

 19. vietlanh19 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước

 20. Good

  bmlegend (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tháng trước