Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Rất nhanh chóng, cảm ơn ^^

  buinguyenminhhuy (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 14:53:49

 2. nguyentuy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 14:52:18

 3. nguyentuy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 14:46:40

 4. Ok

  Linh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 14:42:06

 5. good

  mehai (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 14:39:27

 6. Tot

  cungle (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 14:27:44

 7. tốt

  cong (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 14:08:25

 8. quyeticb (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 14:06:04

 9. OK

  NHA (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 14:05:56

 10. OK

  NHA (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 13:55:09

 11. hungsg (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 13:54:15

 12. tranlampt (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 13:37:35

 13. Lun (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 12:54:29

 14. very good

  drtra01 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 12:47:57

 15. vuongthuanphong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 12:35:12

 16. Tot

  quang (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 12:18:25

 17. hoaiphong9904 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 11:47:23

 18. 5sao

  minhthang1978vn (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 11:46:58

 19. goog

  hoanghuynh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/12/17 11:17:38

 20. plong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/12/17 11:12:43