Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Key24h

  linhdungvn (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/09/16 05:29:56

 2. rat nhanh

  Thao (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/09/16 22:41:13

 3. hoanganh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 22:00:44

 4. thật chuyên nghiệp

  thanks (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 22:00:22

 5. yllix0209 (Vietcombank → BitCoin) vào 09/09/16 20:49:46

 6. ok

  (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 16:40:23

 7. ok

  tuan (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 16:17:44

 8. ok

  tuấn (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 16:07:21

 9. tuan (BTC-E Code → Perfect Money USD) vào 09/09/16 15:47:55

 10. Good, nhanh,tks

  thanh2005 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/09/16 13:15:40

 11. ok

  (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 12:29:34

 12. tốt

  Điểm (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 11:30:09

 13. ok

  tranhoang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 10:54:01

 14. shine2799 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 10:22:09

 15. thinh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/09/16 10:16:00

 16. mrq77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 07:02:22

 17. herenzo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/09/16 01:02:23

 18. good

  tranhoang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 00:24:07

 19. tranhoang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/09/16 00:14:08

 20. dịch vụ tốt, thanh toán nhanh

  thang7890 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/09/16 00:06:23