Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. good

  tranvanphuong (WEX Code → VietComBank) vào 14/01/18 21:45:18

 2. GOOD

  hoacat (VietComBank → Perfect Money USD) vào 14/01/18 20:16:23

 3. bichhanh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/01/18 19:38:42

 4. Ok

  G (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/01/18 19:30:21

 5. good

  Ly (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/01/18 17:08:44

 6. luubillfat (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 14/01/18 16:48:26

 7. luubillfat (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 14/01/18 16:23:01

 8. luubillfat (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 14/01/18 15:53:02

 9. ok

  hoanglinh93 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/01/18 12:54:26

 10. A+++

  minhsonct (VietComBank → Perfect Money USD) vào 14/01/18 10:20:33

 11. Tốt

  an12ck2 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/01/18 10:14:42

 12. a

  a (VietComBank → Perfect Money USD) vào 14/01/18 08:34:48

 13. Ngan (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 14/01/18 07:55:25

 14. Sonvan (VietComBank → Perfect Money USD) vào 14/01/18 07:35:42

 15. Good

  quangle1985 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/01/18 06:51:06

 16. Fast & Effective

  dinhminhdang (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 22:37:24

 17. phucdangthai (VietComBank → Perfect Money USD) vào 13/01/18 21:46:18

 18. abc9x1 (WEX Code → Vietinbank) vào 13/01/18 20:27:02

 19. abc9x1 (WEX Code → Vietinbank) vào 13/01/18 20:22:49

 20. Rất ok

  tuoivt (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 20:06:20