Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Nhanh. Uy tin. Five star

  Thai (BitCoin → VietComBank) vào 25/02/17 11:06:00

 2. tốt

  lethanhnam290989 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 25/02/17 11:04:43

 3. MrTuan (Perfect Money USD → VietComBank) vào 25/02/17 10:40:03

 4. good

  hanh (BTC-E Code → Vietinbank) vào 25/02/17 10:36:05

 5. good

  xuan1992 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 25/02/17 10:18:25

 6. Exchange 46 USD. Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 25/02/17 09:48:48

 7. good

  ngoccapital (BitCoin → Á Châu Bank) vào 25/02/17 09:39:12

 8. verygood

  huyquang001 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 25/02/17 09:08:38

 9. tốt

  dang1211998 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 25/02/17 09:02:21

 10. thinh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 25/02/17 08:10:48

 11. rất tuyệt

  rosenguyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 25/02/17 08:06:08

 12. good

  ptho53 (BTC-E Code → VietComBank) vào 25/02/17 03:53:45

 13. Good

  Subin (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 24/02/17 22:48:27

 14. Nhanh le

  lyvandinh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/02/17 22:48:11

 15. rất nhanh

  hieunguyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/02/17 20:29:28

 16. mrq77 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/02/17 19:58:12

 17. tot

  Thong (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 24/02/17 19:06:47

 18. good

  winwin79tra (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/02/17 18:27:08

 19. 6785678 (Á Châu Bank → BitCoin) vào 24/02/17 18:19:34

 20. good

  winwin79tra (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/02/17 16:48:58