Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Long (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/04/17 12:40:09

 2. Lần này hơi Delay :)

  KimTư (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/04/17 10:58:29

 3. ptnhi1903 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/04/17 10:09:15

 4. nhanh

  thaohv93 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 10/04/17 10:03:56

 5. good

  ngocdiep (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/04/17 09:48:24

 6. Nhanh, uy tín

  phuchuynhhuu (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/04/17 09:35:12

 7. phanquyen191 (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 10/04/17 09:32:07

 8. noname208 ( → Vietcombank) vào 10/04/17 08:31:09

 9. good

  hạnh ( → Vietinbank) vào 10/04/17 08:18:44

 10. tuyệt

  duc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 10/04/17 01:59:59

 11. uymille (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/04/17 01:54:29

 12. ngon qua

  Son (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/04/17 00:21:09

 13. tốt

  huy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/04/17 00:11:59

 14. vẫn nhanh như ngày nào. Luôn ủng hộ các bạn.

  huynh (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 09/04/17 21:47:40

 15. huyen7stars (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 09/04/17 21:38:01

 16. Good

  Vuong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/04/17 21:23:55

 17. OK !

  wanwan1910 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 09/04/17 20:58:57

 18. tốt

  buithanhhung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/04/17 13:21:32

 19. Rất nhanh, good :)

  mastrum (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 09/04/17 12:20:53

 20. good

  hạnh ( → Vietinbank) vào 09/04/17 11:44:00