Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tot

  HUONG (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 21:05:11

 2. huyenluu (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 20:58:39

 3. vitcon (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 20:31:22

 4. huanpham (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 20:17:35

 5. hoangdung03 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 20:00:55

 6. tuyet voi

  hosamkit (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 19:58:41

 7. hoangdung03 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 19:51:40

 8. Excellence

  nhuandq (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 19:39:30

 9. Levo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 18:55:20

 10. tranvantan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 18:49:54

 11. H (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 04/12/17 18:49:09

 12. Thank you very much !! Okey...

  Giang (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 04/12/17 18:36:18

 13. ngoan lắm

  balevan (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 18:34:41

 14. Tien (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 18:15:35

 15. Rât nhanh. Cám ơn

  HONGTHANH59 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 18:02:55

 16. Rất nhanh, chính xác. Cám ơn AutopayPM

  HONGTHANH59 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 17:56:23

 17. thanhcun113 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 17:35:06

 18. trthlm (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 04/12/17 17:24:16

 19. vitcon (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 16:27:32

 20. tốt

  phantung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 16:23:03