Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Lỗi bảo trì Vietin Bank

  mmo90 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 13/01/18 18:22:22

 2. good rat nhanh

  votanhu (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 17:13:39

 3. ok

  mehai (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 16:37:25

 4. Nhanh, cảm ơn.

  dungcd6 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 13/01/18 16:00:37

 5. Hung (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 14:52:36

 6. Rat nhanh va chuan.

  Alex (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 14:50:03

 7. very well

  trongnx (VietComBank → Perfect Money USD) vào 13/01/18 13:25:29

 8. abc9x1 (WEX Code → Vietinbank) vào 13/01/18 13:17:16

 9. giao dich rất nhanh

  abc9x1 (WEX Code → Vietinbank) vào 13/01/18 13:13:43

 10. chituan268 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 13:01:50

 11. khanhngoc (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 12:02:42

 12. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 13/01/18 11:55:06

 13. good

  tranvanhoa73 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 11:41:32

 14. lotuspham (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 11:38:57

 15. Good

  bigdragon (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 10:33:00

 16. tot

  buihoc (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/01/18 10:30:06

 17. Great job

  HIEU (VietComBank → Perfect Money USD) vào 13/01/18 07:55:59

 18. Dat (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 22:15:38

 19. typhu79 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 21:19:13

 20. Rat tot

  ngophuc68 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 21:17:31