Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. ok, thanks

  phamca (BitCoin → Vietinbank) vào 24/11/16 16:29:44

 2. hay ^^! nhanh

  playperfectmoneygame (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 24/11/16 16:01:46

 3. hehehehe (Vietcombank → BTC-E Code) vào 24/11/16 14:06:39

 4. daigiaphonui (Vietcombank → BTC-E Code) vào 24/11/16 14:01:03

 5. Best site

  yellowsun64 (Perfect Money USD → BitCoin) vào 24/11/16 13:05:53

 6. good

  tranminhchau3388 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/11/16 12:43:18

 7. nhanh

  datdiepcv (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/11/16 11:24:59

 8. Tốt

  tranminhchau3388 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/11/16 11:21:31

 9. Good

  mrq77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/11/16 10:50:54

 10. dc

  congtam (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 24/11/16 10:10:07

 11. tks

  huyhungdvt (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 24/11/16 09:19:00

 12. okey

  h (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/11/16 09:02:52

 13. Rất nhanh chóng uy tín

  Trần Văn Uy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/11/16 07:58:54

 14. qua tuyệt

  daicavotinh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/16 23:24:32

 15. g00d job

  Q (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/11/16 22:35:06

 16. Gút

  MAn (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 23/11/16 22:16:04

 17. khailh (BTC-E Code → Vietcombank) vào 23/11/16 21:10:46

 18. quá nhanh quá nguy hiểm, liek mạnh dich vụ

  nguyenquoctu (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/11/16 19:50:12

 19. typhu (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/11/16 17:42:27

 20. lenhhoxung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/11/16 16:46:36