Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Nga (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/10/17 11:19:59

 2. ok

  mehai (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 10:33:34

 3. thien (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/10/17 10:28:04

 4. goood

  thuytrang (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/10/17 09:55:31

 5. nam (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/10/17 09:47:18

 6. binhhoa (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 09:27:16

 7. Very good

  larrytang (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 12/10/17 08:58:27

 8. nhanh gọn lẹ

  duyseo (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 08:51:03

 9. nhanh gọn lẹ

  duyseo (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 08:36:52

 10. ok

  mehai (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/10/17 08:22:18

 11. callgirlthiendia (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 02:32:36

 12. ok

  saveuphero (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 01:25:47

 13. good

  saveuphero (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 01:16:34

 14. good

  saveuphero (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 01:13:46

 15. good

  baoprokute40 (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 23:47:05

 16. ok

  mehai (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 22:52:14

 17. Very good

  thiha (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 22:31:52

 18. nhanh quá

  33coca (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/10/17 22:14:21

 19. minh8ck (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/10/17 21:17:04

 20. quocnguyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 19:22:38