Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Great!!!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 07/10/16 13:23:50

 2. Good !

  Lê Điền (Perfect Money USD → VietComBank) vào 07/10/16 10:27:27

 3. oke

  tuantamnhin (VietComBank → ) vào 07/10/16 09:25:45

 4. Lucky!!!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 07/10/16 08:03:40

 5. quyenphuckhang (Perfect Money USD → VietComBank) vào 07/10/16 06:27:28

 6. Thao (Perfect Money USD → VietComBank) vào 07/10/16 01:13:22

 7. nhanh, sẽ ủng hộ dài

  chibi (VietComBank → BTC-E Code) vào 06/10/16 23:42:59

 8. LUCKY !!!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 06/10/16 23:26:40

 9. verry ggod

  yenmai (VietComBank → Perfect Money USD) vào 06/10/16 23:22:12

 10. rất an toàn và uy tín

  nguyen van long (VietComBank → BTC-E Code) vào 06/10/16 22:39:05

 11. ok (VietComBank → ) vào 06/10/16 22:38:28

 12. good

  toan (VietComBank → Perfect Money USD) vào 06/10/16 22:05:32

 13. nhanh

  tuan (Á Châu Bank → ) vào 06/10/16 21:35:25

 14. bunlope (VietComBank → ) vào 06/10/16 20:54:20

 15. bunlope (VietComBank → ) vào 06/10/16 19:52:57

 16. thanhnhan (Perfect Money USD → VietComBank) vào 06/10/16 19:46:10

 17. oke

  tuantamnhin (VietComBank → ) vào 06/10/16 18:49:55

 18. boylog vn (Perfect Money USD → VietComBank) vào 06/10/16 17:01:15

 19. lilke (VietComBank → BTC-E Code) vào 06/10/16 16:12:47

 20. Best !!!

  tienpeter (Perfect Money USD → VietComBank) vào 06/10/16 15:54:46