Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Good

  truongpham (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/10/17 19:03:09

 2. Ok

  nguyenhieu09 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 18:35:44

 3. sunnyits (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 17:40:12

 4. thaobui2017 (BitCoin → Vietcombank) vào 11/10/17 17:20:07

 5. tot

  trieu (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/10/17 16:50:21

 6. thaobui2017 (BitCoin → Vietcombank) vào 11/10/17 16:46:10

 7. tot

  loantt (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/10/17 14:50:32

 8. bboymillo (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 14:14:28

 9. Very fast

  Q (Vietcombank → ) vào 11/10/17 13:52:57

 10. rất nhanh chóng cảm ơn nhé

  minh (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 11/10/17 13:20:37

 11. Nhanh, good

  Nguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/10/17 12:59:03

 12. tốt

  gaumeo86 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 12:18:26

 13. Good, 5 stars!

  larrytang (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 11/10/17 11:54:33

 14. Nhanh chóng, tiện lợi, chính xác, phí hợp lý

  Thuy Anh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/10/17 11:39:35

 15. good

  thiet (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/10/17 11:15:03

 16. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 11:11:22

 17. OK

  NHA (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 10:49:14

 18. OK

  NHA (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 10:37:08

 19. nhanhuynh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 10:03:48

 20. huynhdung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 09:51:29