Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. ok

  phamquocbao (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 12:23:39

 2. seniah94 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 12:08:43

 3. hosamkit (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 11:55:13

 4. tri (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 11:06:38

 5. Nhanh

  takizu (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 11:03:04

 6. Ok ban

  vuvandinh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 10:50:50

 7. tot

  mehai (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 10:38:12

 8. johnson80 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 10:36:53

 9. tốt

  tranngoctram (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 10:23:42

 10. lethythao (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 09:58:11

 11. Rat Nhanh

  Kewbin (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 09:54:31

 12. good

  thoi (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 09:49:00

 13. kha170383 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 09:20:49

 14. quá nhanh, quá nguy hiểm.

  Binh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 08:15:11

 15. Giao dich nhanh

  phamthanhtri (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 07:46:39

 16. Good

  Hanh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 07:36:44

 17. furyctp (WEX Code → Vietcombank) vào 04/12/17 07:33:13

 18. baokhanhdds (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 07:23:28

 19. binhhoa (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 07:10:32

 20. vitcon (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 06:33:35