Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. trungmlife (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 09:06:25

 2. tot

  mai (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/10/17 08:42:50

 3. tianangsom1102 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 23:22:26

 4. ok good

  vudinhhau (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 10/10/17 21:19:18

 5. goood

  nam (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 19:23:58

 6. trungmlife (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/10/17 19:14:12

 7. Truong (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 18:35:21

 8. Very good!!!

  tunghoanh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 17:25:15

 9. nhuanthanhnguyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 17:08:43

 10. Tuyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/10/17 16:59:53

 11. quocnguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/10/17 15:50:32

 12. good

  trieudoladodo (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 15:18:52

 13. nguyenvu43 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/10/17 15:05:47

 14. verry good

  vudinhhau (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 15:00:45

 15. good

  vudinhhau (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 14:41:20

 16. good

  danglong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/10/17 14:24:45

 17. hoangYen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/10/17 13:53:15

 18. hd (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 10:52:57

 19. qua tot

  nguyentrachhuu (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/10/17 10:16:51

 20. nguyenvu43 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/10/17 09:51:36