Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tot

  ngocphuc68 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 08/04/17 11:21:19

 2. nvdtth (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 08/04/17 11:04:49

 3. Takio (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 08/04/17 10:23:52

 4. good..!

  ngocphuc68 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 08/04/17 10:06:16

 5. Tốt

  chituan268 (Perfect Money USD → Perfect Money EURO) vào 08/04/17 10:04:05

 6. Verry Good!

  ngoccapital (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 08/04/17 08:45:18

 7. good

  d (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 08/04/17 07:55:37

 8. good

  giang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 08/04/17 07:49:58

 9. thank u....

  huiii (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 07/04/17 19:00:27

 10. very good

  thuan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/04/17 18:57:43

 11. anhbaem (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/04/17 18:44:26

 12. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 07/04/17 17:38:48

 13. dieu (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 07/04/17 16:19:29

 14. Speedy and convenient !

  anhdao0779 (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 07/04/17 15:54:13

 15. lephuhamc (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 07/04/17 15:46:32

 16. dieu (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 07/04/17 15:44:08

 17. sieunguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/04/17 15:41:17

 18. sieunguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/04/17 15:34:37

 19. Tuyệt vời. cám ơn !!!!!

  tuan2610 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/04/17 14:49:56

 20. Rất tốt

  Kham (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 07/04/17 12:35:30