Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. kevnloc (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 15:39:51

 2. typhu79 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 15:35:55

 3. rất nhanh chóng

  uybv91 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 15:30:51

 4. ok

  ducmai (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 15:29:43

 5. Ok

  Cuong (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 15:28:14

 6. buihoc (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 15:11:00

 7. nhanh chong

  vvyvy (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 14:27:57

 8. good

  votanhu (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 14:15:37

 9. Good nhanh

  thanhhaiproit (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 14:05:11

 10. Tốt lắm

  Cuong (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 13:55:29

 11. ok

  mehai (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 13:23:03

 12. good

  tranvanphuong (WEX Code → VietComBank) vào 12/01/18 13:20:49

 13. Tuyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 11:14:05

 14. Tuyen (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 12/01/18 11:04:33

 15. tuyet vời

  typhu79 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 10:51:00

 16. typhu79 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 10:45:23

 17. typhu79 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 09:29:14

 18. always good

  Daniel (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/01/18 08:28:53

 19. ok

  ok (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 07:54:23

 20. good

  socola (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/01/18 01:27:25