Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. VAN CAN MUA THEM 800 PM

  xincamon (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 21/11/16 23:10:03

 2. like

  daiphat6899 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/11/16 22:47:29

 3. VAN CAN THEM 800 PM

  xincamon (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 21/11/16 22:40:08

 4. van can mua them 900 pm nua nhe

  xincamon (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 21/11/16 22:35:28

 5. VAN CAN MUA THEM 1000 PM

  xincamon (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 21/11/16 22:19:59

 6. can mua them 1k PM nua

  xincamon (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 21/11/16 22:08:56

 7. tuantamnhin (Vietcombank → BitCoin) vào 21/11/16 18:59:50

 8. NTT (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/11/16 18:02:15

 9. Quá nhanh!!!

  kokobb (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/11/16 17:32:34

 10. Good!

  ttnhyip (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 21/11/16 15:40:00

 11. Tốt

  vuduyquang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 21/11/16 14:01:34

 12. Thường (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/11/16 10:59:32

 13. Ok ! Rất tốt ! Nhanh !

  tientien tram (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/11/16 10:51:58

 14. bunlope (Vietcombank → BitCoin) vào 21/11/16 09:57:35

 15. Qua tot

  Khach Le (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/11/16 08:17:19

 16. Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/11/16 07:32:09

 17. Great! as always! :)

  Trung Nhat (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/11/16 21:38:08

 18. nhanh

  italy0511 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/11/16 17:04:48

 19. nhanh

  italy0511 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/11/16 16:43:48

 20. vietlanh19 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/11/16 12:15:47