Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Rất uy tín và nhanh. Xin cảm ơn!

  (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 21:43:46

 2. rất nhanh

  huulocbt (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 21:31:50

 3. quá nhanh

  ngoc123456 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 19:42:53

 4. win263 (VietComBank → BitCoin) vào 21/02/17 19:24:09

 5. mới dùng lần đầu cũng ok

  l4m4nh7jenbg (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 16:39:34

 6. Tin cậy

  Hoang (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/02/17 14:45:41

 7. nhanh

  abcd (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 14:42:03

 8. Tốt

  vietmkt360 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/02/17 14:12:51

 9. Ngon day

  Quy (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 13:45:26

 10. khangpham (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/02/17 12:54:34

 11. Rất nhanh

  khanhlanthuong (Vietinbank → BitCoin) vào 21/02/17 12:54:32

 12. leviethung (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 12:12:32

 13. tot (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/02/17 11:57:46

 14. son (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 10:53:34

 15. ok

  tunglinhhh (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 09:48:08

 16. thuyhoang (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/02/17 09:45:33

 17. ok

  hoangyen (Perfect Money EURO → VietComBank) vào 21/02/17 08:50:03

 18. Thắng (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 07:40:08

 19. good

  hainguyenvt (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/02/17 06:44:28

 20. khailh (BTC-E Code → VietComBank) vào 21/02/17 06:31:45