Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. buinguyenminhhuy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 01:21:42

 2. louisanhkhoi (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 04/12/17 00:38:08

 3. Rat tot

  Hanh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 04/12/17 00:28:48

 4. Good

  Oai Huynh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 23:23:27

 5. Thetran (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 23:12:45

 6. tot

  vipboy96 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 22:09:42

 7. An (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 22:00:39

 8. dungliga (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 21:33:49

 9. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 03/12/17 21:17:17

 10. vitcon (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 21:05:01

 11. hosamkit (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 21:00:51

 12. quyeticb (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 20:36:56

 13. Good

  vannhien (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 20:36:33

 14. rất tôt

  linh59c (WEX Code → Vietcombank) vào 03/12/17 19:45:16

 15. pham quoc bao (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 17:37:55

 16. Very Good

  huanpham (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 17:23:31

 17. ngocdola (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 17:22:53

 18. good

  OK (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 16:47:25

 19. Nhanh và uy tín

  hoangdung03 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 15:58:09

 20. Good

  binhblue (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 15:55:10