Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 17:42:50

 2. tung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 17:39:51

 3. fast

  hải (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 17:11:45

 4. Nhanh

  nam (Perfect Money USD → BitCoin) vào 06/09/16 16:45:50

 5. Tốt (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 06/09/16 16:21:35

 6. Rât tốt

  manhtien888 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/09/16 14:54:32

 7. Quá tốt

  kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 06/09/16 14:23:59

 8. Dv tốt, thanh toán nhanh!!!!!!!

  Thắng (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 12:46:19

 9. nhanh chóng

  Huy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 12:36:47

 10. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 12:16:15

 11. fix (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/09/16 11:53:42

 12. Quá nhanh

  Fix (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/09/16 11:49:08

 13. :)

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 06/09/16 11:43:46

 14. david (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/09/16 11:39:22

 15. Very good!

  david (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/09/16 11:25:00

 16. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 11:12:59

 17. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 11:03:51

 18. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 10:50:12

 19. nhanh

  nam (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 06/09/16 10:50:03

 20. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/09/16 10:41:01