Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 189 ok tốt

  thanhphap (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/06/17 19:42:05

 2. KienNguyen (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 15/06/17 18:51:11

 3. anphamnhat (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/06/17 18:31:44

 4. Tốt

  Khoa (Perfect Money EURO → VietComBank) vào 15/06/17 18:22:28

 5. perfect

  ducraica (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/06/17 18:11:48

 6. vuong (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 15/06/17 17:16:47

 7. dinhdungatlantic (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/06/17 17:10:13

 8. good

  Huynh (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/06/17 17:07:52

 9. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 15/06/17 16:34:57

 10. lekynu (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/06/17 15:42:49

 11. 385$ tốt chuẩn

  thanhphap (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/06/17 15:42:02

 12. baokhanhdds (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/06/17 15:02:26

 13. baokhanhdds (Perfect Money USD → VietComBank) vào 15/06/17 14:35:52

 14. good

  ntt0412 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/06/17 13:21:06

 15. buidiennhat1234 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 15/06/17 12:44:14

 16. verry good

  taotbvs0307 (Á Châu Bank → Perfect Money EURO) vào 15/06/17 12:33:46

 17. ok giao dich tốt

  sapuit (VietComBank → Perfect Money USD) vào 14/06/17 23:38:44

 18. nhanh chóng

  Liễu (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/06/17 23:00:51

 19. good

  tam (VietComBank → Perfect Money USD) vào 14/06/17 22:03:45

 20. good

  trqutan (Perfect Money USD → VietComBank) vào 14/06/17 19:47:03