Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tot

  tot (Á Châu Bank → VietComBank) vào 21/02/17 00:31:09

 2. tot (Á Châu Bank → VietComBank) vào 21/02/17 00:21:10

 3. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/02/17 00:15:32

 4. tot

  tot (Á Châu Bank → VietComBank) vào 21/02/17 00:12:59

 5. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 23:39:56

 6. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 23:27:27

 7. tot (Á Châu Bank → VietComBank) vào 20/02/17 21:20:45

 8. tot (Á Châu Bank → VietComBank) vào 20/02/17 21:08:15

 9. Quá chuẩn

  ngoc123456 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 20:47:37

 10. Lần đầu gd site này ! Nhanh

  tuannobita (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 20:33:33

 11. Giao dịch rất nhanh, uy tín!

  lengoc2411 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/02/17 20:00:06

 12. tot

  giang (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 19:09:23

 13. nhanh. thanks

  nhuandq (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 17:39:32

 14. Rất nhanh!

  khanhlanthuong (BTC-E Code → Vietinbank) vào 20/02/17 17:35:32

 15. Rất nhanh.

  khanhlanthuong (BTC-E Code → Vietinbank) vào 20/02/17 16:31:37

 16. good

  anhpro (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/02/17 15:08:42

 17. rất nhanh

  Phương (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 12:19:01

 18. Linh nhi (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 12:05:01

 19. ok !

  hoàng (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/02/17 11:56:23

 20. GOOD - NGUYEN THICH

  nguyenthich.net (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/02/17 11:07:29