Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. sonycuong (VietComBank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 16:20:51

 2. Tot

  Trung (VietComBank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 16:20:49

 3. sautuyet (Perfect Money USD → VietComBank) vào 11/01/18 16:16:39

 4. vinhphan76 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 11/01/18 16:04:35

 5. vinhphan76 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 11/01/18 16:01:15

 6. ngoc123456 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 15:09:24

 7. HA (Perfect Money USD → VietComBank) vào 11/01/18 13:26:26

 8. quá tốt

  tranphuonguyen (WEX Code → VietComBank) vào 11/01/18 13:02:36

 9. tranquy1982 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 11/01/18 12:54:23

 10. Nhanh, quá nhanh!

  dungcd6 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 12:36:02

 11. thulinh110703 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 11/01/18 10:54:03

 12. ngoc123456 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 10:18:40

 13. nhomajju990 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 10:08:29

 14. dungliga (VietComBank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 09:47:04

 15. baokhanhdds (VietComBank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 09:40:29

 16. tot

  mehai (Perfect Money USD → VietComBank) vào 11/01/18 08:42:59

 17. ok

  hai (VietComBank → Perfect Money USD) vào 11/01/18 07:54:54

 18. vitcon (Perfect Money USD → VietComBank) vào 11/01/18 07:13:32

 19. bichhanh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 11/01/18 07:07:14

 20. linh59c (WEX Code → VietComBank) vào 11/01/18 07:05:24