Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Thảo (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 03/12/17 15:30:18

 2. Good

  giangduy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 15:08:05

 3. good

  goood (WEX Code → Vietcombank) vào 03/12/17 14:36:10

 4. tranvantan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 14:35:26

 5. duongdung6886 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 14:10:00

 6. Ly bao (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 14:03:07

 7. vinhphan76 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 11:59:34

 8. vinhphan76 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 11:56:00

 9. good

  tu (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 11:43:39

 10. good

  johnson80 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 11:38:08

 11. nhanh

  dinvandu (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 10:37:26

 12. Tot

  syquang (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 10:33:33

 13. rất nhanh

  mimicoco (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 10:32:53

 14. tot

  mehai (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 10:08:21

 15. khanhngoc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 03/12/17 09:55:08

 16. rất nhanh

  sautuyet (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 09:34:41

 17. nhanh va de dang

  ptngha (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 03/12/17 09:34:38

 18. thực hiện nhanh. Ủng hộ site

  tuan1989 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 08:41:52

 19. baokhanhdds (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 08:07:28

 20. A+++

  minhsonct (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 03/12/17 07:52:52