Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. thaivuhoe1967 (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 04/10/16 22:39:30

 2. ultimatekid (Perfect Money USD → VietComBank) vào 04/10/16 22:23:24

 3. tot, nhanh

  linh09 (VietComBank → ) vào 04/10/16 20:42:17

 4. oke

  tuantamnhin (VietComBank → ) vào 04/10/16 19:02:35

 5. bunlope (VietComBank → ) vào 04/10/16 18:17:03

 6. Hy vọng uy tín dài lâu ^^

  Slash (VietComBank → Perfect Money USD) vào 04/10/16 16:51:14

 7. good

  thaivuhoe1967 (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 04/10/16 16:45:35

 8. ok (VietComBank → BTC-E Code) vào 04/10/16 16:40:59

 9. good

  thaivuhoe1967 (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 04/10/16 16:36:35

 10. Good

  trungduongauto (BTC-E Code → VietComBank) vào 04/10/16 16:28:48

 11. good

  thaivuhoe1967 (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 04/10/16 16:26:25

 12. Tốt

  Hoe (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 04/10/16 16:15:29

 13. oke

  tuantamnhin (VietComBank → ) vào 04/10/16 15:55:11

 14. Rất nhanh! :)

  Thao ( → VietComBank) vào 04/10/16 14:52:53

 15. nhanh

  tlong85 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 04/10/16 14:42:15

 16. Rất nhanh

  lancao (Perfect Money USD → VietComBank) vào 04/10/16 14:12:38

 17. a binh (VietComBank → BTC-E Code) vào 04/10/16 13:52:13

 18. toiphaigiau (VietComBank → BTC-E Code) vào 04/10/16 13:49:00

 19. ok

  tuantamnhin (VietComBank → ) vào 04/10/16 12:33:28

 20. Hoe (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 04/10/16 12:23:07