Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09336867... - Mua 85 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 2. 08895823... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 3. 09060340... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 4. 09324819... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 giờ trước

 5. 09056170... - Mua 41 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 6. 09056170... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 7. 09075618... - Mua 20 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 8. 08620172... - Mua 105 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 9. 09820285... - Mua 207.38 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 10. 09347065... - Mua 4.95 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 11. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 12. g - Mua 440 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 13. 09725097... - Mua 41.47 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 14. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 15. 03493909... - Bán 51.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 3 giờ trước

 16. 08533669... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 giờ trước

 17. 09380170... - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 18. 09336867... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 giờ trước

 19. 08895823... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 giờ trước

 20. h

  h - Bán 45.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 4 giờ trước