Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nhanh thật

  hung (BitCoin → Vietinbank) vào 18/01/17 10:43:21

 2. rosyrose (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 10:30:18

 3. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 18/01/17 08:52:58

 4. tdkvsp (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/01/17 08:44:39

 5. Giao dịch rất oki

  doitsu2014 (BTC-E Code → Á Châu Bank) vào 17/01/17 23:37:52

 6. vẫn luột

  hạnh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 17/01/17 22:31:32

 7. tdkvsp (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 17/01/17 21:19:24

 8. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 17/01/17 20:00:50

 9. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 17/01/17 19:56:17

 10. Nhanh

  lyvandinh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/01/17 18:30:37

 11. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 17/01/17 16:33:22

 12. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 17/01/17 16:04:04

 13. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 17/01/17 15:53:38

 14. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 17/01/17 14:15:22

 15. uy tin

  tramho88 (BitCoin → Vietcombank) vào 17/01/17 14:10:57

 16. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 17/01/17 14:05:22

 17. Ok thật

  Binhtinh (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 17/01/17 10:28:10

 18. ok

  Vinh (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 17/01/17 10:18:01

 19. thank s

  Heo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/01/17 09:56:56

 20. an toàn nhanh chóng

  vinh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 17/01/17 09:56:03