Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. ok

  huy (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 27/04/17 09:47:57

 2. guts

  kienchuvan (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 27/04/17 08:59:28

 3. vietlanh19 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 08:14:11

 4. Good

  lenhhoxung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 27/04/17 08:12:40

 5. Ok

  Ok (BTC-E Code → Vietcombank) vào 27/04/17 08:11:17

 6. ok

  Luan Nguyen (BTC-E Code → Vietcombank) vào 27/04/17 07:23:26

 7. OK

  chauvuhoang (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 27/04/17 06:19:23

 8. My (Perfect Money USD → BitCoin) vào 27/04/17 00:14:24

 9. rito797 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 27/04/17 00:06:24

 10. Good

  lenhhoxung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 26/04/17 23:20:44

 11. good

  thanh (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 26/04/17 22:52:02

 12. Ok

  Nam (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 26/04/17 20:46:42

 13. Ok

  Nam (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 26/04/17 20:23:17

 14. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 26/04/17 16:07:40

 15. Long (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 26/04/17 12:41:19

 16. kiem2017tien (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 26/04/17 09:53:18

 17. good

  ngoc123456 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 26/04/17 09:30:22

 18. Great

  My (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 26/04/17 02:55:41

 19. lyminhquoc (BTC-E Code → Vietcombank) vào 25/04/17 23:15:53

 20. so good

  nothingonit (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 25/04/17 22:15:08