Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. very good

  sontdh791 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 25/04/18 00:19:29

 2. gachule (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/04/18 23:35:52

 3. Rất nhanh

  cuongbidv (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/04/18 23:16:23

 4. ban (WEX Code → Vietinbank) vào 24/04/18 23:06:34

 5. huynh (WEX Code → ) vào 24/04/18 23:00:50

 6. rat nhan va tien loi

  ngocancan (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 24/04/18 22:10:26

 7. Vinh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/04/18 20:12:25

 8. Minh Chánh (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/04/18 18:39:58

 9. DKM nhanh vl

  Bố Đời (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 24/04/18 17:56:03

 10. nhanh

  taivision (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 24/04/18 17:44:50

 11. thanh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/04/18 16:47:36

 12. hovietduy80 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/04/18 16:22:26

 13. anhbaem (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/04/18 16:00:58

 14. lavitoi (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 24/04/18 13:40:05

 15. good

  thanhhuy1727 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/04/18 12:49:43

 16. nhanh

  anh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/04/18 12:39:40

 17. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 24/04/18 11:49:57

 18. Rat nhanh chong, tuyet

  nguyenthanhpm (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/04/18 11:46:05

 19. qrevo (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/04/18 11:43:16

 20. ok thanks

  minhmit (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/04/18 09:55:58