Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Very good

  nguyenhuuson (Perfect Money EURO → VietComBank) vào 25/03/17 12:02:45

 2. nhanh.. ok

  ngocphuc68 (Á Châu Bank → Perfect Money EURO) vào 25/03/17 11:05:11

 3. vietlanh19 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 25/03/17 11:04:51

 4. 10/11

  nguyen van thanh (Perfect Money USD → ) vào 25/03/17 10:59:02

 5. nvdtth (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/03/17 16:34:52

 6. good...

  ngocphuc68 (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 24/03/17 10:29:16

 7. Tot

  doanhung89 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/03/17 10:12:04

 8. nhanh

  chaubaophi190 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/03/17 09:57:50

 9. Nhanh, Tốt !

  phamtracanh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/03/17 09:39:02

 10. A (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/03/17 08:55:31

 11. nhanh gon :)

  huongd (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/03/17 08:46:36

 12. strong !

  hieunguyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/03/17 08:05:42

 13. good

  hạnh (BTC-E Code → ) vào 24/03/17 06:11:08

 14. hoangminhup (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/03/17 00:28:54

 15. good

  hoangminhup (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/03/17 00:05:26

 16. very good!

  duonghaiha002 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/03/17 00:05:02

 17. bichtienag (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/03/17 23:42:57

 18. dungtran699 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/03/17 22:13:37

 19. goood

  khacthanhha93 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/03/17 21:02:04

 20. A (BTC-E Code → VietComBank) vào 23/03/17 20:41:36