Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 08561276... - Mua 102 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 2. 09722071... - Mua 10.2 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 3. 09610546... - Mua 5923.03 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 3 ngày trước

 4. 08561276... - Mua 400 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 5. 03292610... - Bán 9.98 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 6. 08694974... - Mua 29.36 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 7. ok - Mua 43 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 8. 03986661... - Mua 448.66 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 9. kuokku25 - Mua 10.19 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 10. 09333050... - Mua 32 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 11. 09077120... - Bán 62.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 12. 09333050... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 13. 08561276... - Bán 20.39 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 3 ngày trước

 14. 09333050... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 15. 09333050... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 16. 09333050... - Mua 35 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 17. 09333050... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 ngày trước

 18. duyet - Mua 514.98 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 19. 09333050... - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 20. 03272727... - Bán 166 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 3 ngày trước