Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. triduckg - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 2. 09479572... - Bán 69.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 7 giờ trước

 3. 03473120... - Mua 51.74 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 10 giờ trước

 4. 09821791... - Mua 151 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 5. 09122415... - Mua 250 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 6. 09821791... - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 7. 09784806... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 8. 09714903... - Bán 931.26 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 12 giờ trước

 9. 08990040... - Mua 3 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 10. 09821791... - Mua 50 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 11. 03866484... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 12. 09217908... - Mua 931.26 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 13. 09137699... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 14. 09639154... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 15. 09495626... - Mua 23 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 16. 09056999... - Mua 499.99 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 17. 07951134... - Mua 1000 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 18. 08895823... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 19. 03820071... - Mua 50 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 14 giờ trước

 20. 09359840... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 14 giờ trước