Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. ok nhanh

  quân (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 25/04/17 22:03:54

 2. Khá tốt <3

  VIP (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 25/04/17 20:38:52

 3. anhbaem (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 25/04/17 19:06:40

 4. Ok

  Nam (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 25/04/17 19:01:53

 5. ok

  phuc (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 25/04/17 18:27:46

 6. johnytran (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 25/04/17 17:25:23

 7. Ok

  Nam (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 25/04/17 17:13:04

 8. Rat tot

  Happiness (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 25/04/17 12:35:41

 9. Loan Nguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 25/04/17 12:02:12

 10. Nhanh lắm

  philuan1008 (BitCoin → Vietcombank) vào 25/04/17 11:50:34

 11. good

  hạnh (BTC-E Code → Vietinbank) vào 25/04/17 11:20:26

 12. Huyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 25/04/17 11:10:46

 13. huyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 25/04/17 10:58:59

 14. dangthao (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 25/04/17 10:56:00

 15. giao dịch khá nhanh và tiện lợi

  mychauhytc@gmail.com (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 25/04/17 09:49:14

 16. Rất nhanh

  philuan1008 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 25/04/17 04:55:01

 17. ok

  lethaihieu (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 25/04/17 00:53:32

 18. laconrep (BTC-E Code → Vietinbank) vào 24/04/17 22:27:43

 19. good job

  duythanhqn2010 (Vietcombank → BitCoin) vào 24/04/17 21:56:16

 20. phantheu230347 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/04/17 20:29:26