Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. hoangsangtc (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 14:18:46

 2. An (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 12:47:48

 3. good

  haphongbaongoc2017 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/12/17 12:01:34

 4. tot

  bocautrang894 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/12/17 11:38:42

 5. solomissions (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 11:38:18

 6. hu

  hy (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/12/17 11:31:53

 7. Quá nhanh!

  doanxuancanh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/12/17 11:14:50

 8. good

  Vinh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 10:55:22

 9. good

  nguyenthetra (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 10:52:49

 10. GOOD

  nguyenvannhuong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 10:43:52

 11. A+++

  minhsonct (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 10:24:56

 12. good

  danglong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 10:17:42

 13. baokhanhdds (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 09:51:51

 14. godd

  congtran (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 08:41:32

 15. rất tốt.cảm ơn

  haphongbaongoc2017 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/12/17 08:31:26

 16. rất ok

  hoaminh89 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 08:12:14

 17. Lien (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 12/12/17 07:00:04

 18. Tot

  Sy quang (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/12/17 02:07:58

 19. thanhhoavt (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 22:27:30

 20. phuquoc (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 22:25:12