Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


  1. ok

    phantrunghieu (VietComBank → Perfect Money USD) vào 17/10/17 21:34:57

  2. Do ha (Perfect Money USD → VietComBank) vào 17/10/17 21:20:15

  3. khá nhanh

    tu (VietComBank → Perfect Money USD) vào 17/10/17 21:19:32

  4. Do ha (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 17/10/17 21:01:54

  5. vitcon (Perfect Money USD → VietComBank) vào 17/10/17 20:23:28

  6. vitcon (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 17/10/17 20:16:14

  7. vudinhhung (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 17/10/17 19:07:46

  8. quá chuẩn

    huệ (BitCoin → VietComBank) vào 17/10/17 17:10:48

  9. good

    kha170383 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 17/10/17 16:54:49

  10. nhanhuynh (VietComBank → Perfect Money USD) vào 17/10/17 16:28:39

  11. quocnguyen (VietComBank → Perfect Money USD) vào 17/10/17 16:24:58

  12. phucdendro (VietComBank → Perfect Money USD) vào 17/10/17 15:37:09

  13. nguyenvu43 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 17/10/17 15:18:09

  14. hungnguyenmmo2017@gm... (VietComBank → Perfect Money USD) vào 17/10/17 15:06:02

  15. vietlanh19 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 17/10/17 14:48:06

  16. vitcon (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 17/10/17 12:48:40

  17. Tuyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 17/10/17 10:55:41

  18. nhanh va rat tot

    brucevuu (Perfect Money USD → VietComBank) vào 17/10/17 10:45:44

  19. thaobui2017 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 17/10/17 10:35:31

  20. good

    Tuan (VietComBank → Perfect Money USD) vào 17/10/17 10:10:10