Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/07/17 10:38:10

 2. good

  billionaires (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/07/17 09:57:11

 3. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/07/17 09:51:35

 4. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/07/17 09:41:49

 5. nhanh

  hoanggame (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/07/17 08:49:58

 6. nhanh

  hoanggame (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/07/17 08:30:17

 7. god

  congtran (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/07/17 08:21:40

 8. tung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/07/17 04:31:31

 9. nhanh an toan

  tung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/07/17 01:12:33

 10. Verry good

  binhhoa (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/07/17 21:55:22

 11. Tot

  Thong (Perfect Money EURO → Vietinbank) vào 05/07/17 20:55:53

 12. lamkhang (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 05/07/17 20:22:57

 13. cam on ...rất nhanh và an toàn...

  teo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/07/17 17:40:18

 14. good

  xuan1992 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/07/17 16:59:13

 15. nhanh gọn

  Nguyen Tung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/07/17 16:32:36

 16. tot

  huy (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 05/07/17 15:58:00

 17. fast

  anhduongsswr (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 05/07/17 15:24:22

 18. tot

  buithilan (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/07/17 15:20:15

 19. good

  quoctuan175 (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 05/07/17 11:24:00

 20. johnytran (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/07/17 10:19:29