Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nhanh

  chaubaophi190 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/17 09:57:50

 2. Nhanh, Tốt !

  phamtracanh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/17 09:39:02

 3. A (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/03/17 08:55:31

 4. nhanh gon :)

  huongd (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/17 08:46:36

 5. strong !

  hieunguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/17 08:05:42

 6. good

  hạnh ( → Vietinbank) vào 24/03/17 06:11:08

 7. hoangminhup (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/17 00:28:54

 8. good

  hoangminhup (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 24/03/17 00:05:26

 9. very good!

  duonghaiha002 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 24/03/17 00:05:02

 10. bichtienag (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/03/17 23:42:57

 11. dungtran699 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/03/17 22:13:37

 12. goood

  khacthanhha93 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/03/17 21:02:04

 13. A ( → Vietcombank) vào 23/03/17 20:41:36

 14. khailh ( → Vietcombank) vào 23/03/17 20:32:30

 15. OK

  lephuha (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 23/03/17 20:19:25

 16. goog thiet luon nha mn

  thao (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/03/17 20:12:47

 17. very good

  thongnguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/03/17 17:54:05

 18. good

  bigccc ( → Vietcombank) vào 23/03/17 16:13:07

 19. Lienle (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 23/03/17 16:00:23

 20. ok

  dương (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 23/03/17 15:47:36