Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. ok

  andytusolex (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/08/16 16:37:27

 2. OK

  nhalevan (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/08/16 15:08:46

 3. duongthien012345@yah... (VietComBank → ) vào 12/08/16 15:07:13

 4. tuongfis1@gmail.com (VietComBank → ) vào 12/08/16 14:51:37

 5. dautuviet (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 12/08/16 13:42:14

 6. OK

  nhalevan (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/08/16 13:34:17

 7. OK

  nhalevan (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/08/16 12:58:18

 8. OK

  nhalevan (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 12/08/16 12:42:29

 9. ok

  msdung (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/08/16 12:07:31

 10. good

  Ruby (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/08/16 08:25:04

 11. Nhanh le

  nguyenthingocyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/08/16 08:14:16

 12. ok

  manh (VietComBank → ) vào 12/08/16 06:47:54

 13. nhanh gọn,phí thấp

  marco (VietComBank → Perfect Money USD) vào 11/08/16 23:39:38

 14. giao dịch nhanh gọn

  bigman8691 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/08/16 23:34:09

 15. hảo

  mrmeohen@gmail.com ( → VietComBank) vào 11/08/16 20:35:57

 16. good

  huyhungdvt (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/08/16 19:33:25

 17. Good

  Hung ( → VietComBank) vào 11/08/16 18:38:45

 18. ok

  tuantamnhin (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/08/16 17:50:47

 19. ok very good

  meo ( → VietComBank) vào 11/08/16 17:29:23

 20. oke

  tuantamnhin (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 11/08/16 16:54:06