Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. good, nhanh

  luka101 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 22/12/16 22:44:45

 2. hoangyen (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 22/12/16 22:15:16

 3. money

  kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 22/12/16 21:27:32

 4. nhanh gọn lẹ

  Linh (BitCoin → Vietcombank) vào 22/12/16 20:55:32

 5. longhotranhhung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 22/12/16 19:21:22

 6. qua nhanh qua nguy hiem :D good job

  phuoc (BitCoin → Vietinbank) vào 22/12/16 17:19:58

 7. gọn

  Heo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 22/12/16 17:12:10

 8. nokia1280 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 22/12/16 17:00:56

 9. huy (Vietcombank → ) vào 22/12/16 16:24:07

 10. OK

  Nhạ (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 22/12/16 14:05:37

 11. Antu (Vietcombank → BitCoin) vào 22/12/16 13:34:54

 12. Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 22/12/16 11:59:55

 13. bin2401 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 22/12/16 11:20:13

 14. good

  Chúc (Vietinbank → BitCoin) vào 22/12/16 10:28:59

 15. Chúc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 22/12/16 09:35:47

 16. rioly (Vietinbank → ) vào 22/12/16 08:28:08

 17. Great job ! Best cryptocurrency changer!!! Thank you!

  thianhguy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 22/12/16 07:40:32

 18. bimario (Perfect Money USD → BitCoin) vào 22/12/16 04:40:11

 19. rất nhanh và tuyệt

  anhtu (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/12/16 23:25:47

 20. like

  tan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/12/16 21:08:54