Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


  1. nhanh

    Heo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/12/16 20:16:52

  2. Good! Nhanh, gọn , lẹ

    Linh ( → Vietcombank) vào 21/12/16 19:07:07

  3. Good

    kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/12/16 16:46:28

  4. OK

    ok (Vietcombank → BitCoin) vào 21/12/16 12:17:30

  5. ^^ ngon

    goo.gl/orZPzp (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/12/16 12:13:57

  6. good site

    Heo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 21/12/16 11:55:17

  7. good

    hanh ( → Vietinbank) vào 21/12/16 11:33:05

  8. trancongdoan216 (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 21/12/16 08:42:24

  9. gooood

    trangiavnm (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 21/12/16 08:20:20

  10. rat tot

    onecoin (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 21/12/16 08:08:26

  11. rat tot

    onecoin (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 21/12/16 07:59:28

  12. hoangyen (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 21/12/16 07:22:53

  13. yoyoo (Vietcombank → BitCoin) vào 20/12/16 23:39:09

  14. khailh ( → Vietcombank) vào 20/12/16 20:43:08

  15. robinhood (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/12/16 18:07:24

  16. Good

    San (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/12/16 18:00:36

  17. tranhoa (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/12/16 17:53:15

  18. tranhoa (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/12/16 17:18:29

  19. TKS

    kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 20/12/16 17:00:21

  20. tranhoa (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/12/16 16:56:33