Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. rongcha2604 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/04/17 08:12:15

 2. sspptt (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/04/17 00:20:33

 3. Nhanh quá

  Ánh (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 17/04/17 00:02:15

 4. Quá tốt. Sử dụng lâu dài

  rolvn (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/04/17 22:41:12

 5. Tốt.nhanh. tin tưởng

  Hyip (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/04/17 22:36:30

 6. good

  deedee (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 16/04/17 22:35:17

 7. good

  tran thanh truyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 16/04/17 20:56:44

 8. nvdtth (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 16/04/17 19:51:27

 9. good

  nguyen van thanh (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 16/04/17 18:21:42

 10. good

  luutac ( → Á Châu Bank) vào 16/04/17 17:32:51

 11. Good

  nanoga (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 16/04/17 16:09:40

 12. Good

  nanoga (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 16/04/17 16:00:29

 13. good

  hạnh ( → Vietinbank) vào 16/04/17 14:45:40

 14. good

  aaa ( → Vietinbank) vào 16/04/17 13:58:28

 15. nhanh uy tín

  tung ( → Vietinbank) vào 16/04/17 06:14:34

 16. sssssssssss

  ssssssssss ( → Á Châu Bank) vào 15/04/17 23:50:49

 17. Chưa check đc tiền ngay nhưng giao dịch rất nhanh. Thanks,

  Sơn (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 15/04/17 23:10:09

 18. ok

  diep ( → Vietcombank) vào 15/04/17 20:39:59

 19. nhanh chóng

  hoan (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 15/04/17 20:29:05

 20. good

  hạnh ( → Vietinbank) vào 15/04/17 19:43:51