Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. vankiet17 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 17/12/16 15:24:17

 2. nhonh gon le

  Heo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/12/16 14:52:17

 3. ho tro them ben dongabank di

  exodus (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/12/16 12:03:25

 4. Vinh ( → Vietcombank) vào 17/12/16 11:39:28

 5. tranminhchau3388 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/12/16 11:25:44

 6. site good

  mikado (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/12/16 08:44:50

 7. good

  Huy Khuong (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 17/12/16 08:00:43

 8. bimario (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 17/12/16 07:42:35

 9. bimario (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 17/12/16 06:42:07

 10. Tuyệt vời

  Long (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/12/16 19:36:36

 11. Nhanh hơn mình tưởng

  broken247 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 16/12/16 18:51:38

 12. dịch vụ tốt, thanh toán nhanh Thanks

  Thắng (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/12/16 18:46:20

 13. nhanh

  phamca (Vietinbank → BitCoin) vào 16/12/16 17:30:01

 14. rất nhanh

  Liễu (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/12/16 16:40:25

 15. Rat nhanh

  Duy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/12/16 16:29:45

 16. cvphuoc (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 16/12/16 15:42:07

 17. hoannv (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/12/16 14:16:40

 18. Chúc (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 16/12/16 13:16:07

 19. co 2 trieu an xai ^^

  goo.gl/orZPzp (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 16/12/16 13:01:45

 20. tranminhchau3388 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/12/16 12:19:06