Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Good

  ngoccapital (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 05/06/17 18:59:05

 2. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 18:29:57

 3. tot

  huy (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 18:24:24

 4. vuongquangvu (Vietcombank → BitCoin) vào 05/06/17 18:22:14

 5. baokhanhdds (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 17:57:16

 6. Tốt

  NAM (Vietcombank → BitCoin) vào 05/06/17 17:24:03

 7. baokhanhdds (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 17:21:42

 8. baokhanhdds (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 17:15:09

 9. nguyenphuduc23 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 17:01:27

 10. nhanh gọn

  thanhphap (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 16:18:46

 11. longnguyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 15:53:35

 12. qrevo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 05/06/17 15:52:09

 13. ok ngon

  Doan (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 14:57:35

 14. ok

  anhducdepzai113 (Vietcombank → BitCoin) vào 05/06/17 14:47:28

 15. noname208 (BitCoin → Vietcombank) vào 05/06/17 13:32:09

 16. rất nhanh !!!

  achilles ( → Vietcombank) vào 05/06/17 12:16:23

 17. good

  hạnh ( → Vietinbank) vào 05/06/17 10:34:42

 18. thanhphap (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 10:25:14

 19. Nhanh gọn

  Pumark (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 09:32:25

 20. Good

  quocca2100 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 05/06/17 00:24:39