Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. vinhphan76 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 21:39:20

 2. dich vu tot

  long979@ymail.com (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 21:06:01

 3. Good

  An (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 20:51:05

 4. good work :))

  vuhoang26 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 20:42:58

 5. thanks ad, uy tín

  Đạt (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 20:00:56

 6. Tot

  Tha (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 19:40:35

 7. vanochka710 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 18:43:26

 8. vanochka710 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 18:39:41

 9. Ngan (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 11/12/17 18:14:51

 10. good

  nguyenvannhuong (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 18:12:04

 11. Tốt

  huyen979 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 18:07:22

 12. rat ok

  huynhtrung (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 17:55:46

 13. good

  thinhtran01 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 17:36:39

 14. Thủy (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 17:34:06

 15. nguyenvantuyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 17:21:24

 16. Quá nhanh

  takizu (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 17:15:34

 17. nguyenvantuyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 17:10:37

 18. thulinh110703 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 16:09:09

 19. good

  Minh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 16:05:37

 20. thulinh110703 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 16:01:22