Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. ongto6789 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 23/04/18 17:10:37

 2. qrevo (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/04/18 17:03:00

 3. quachphuthanh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/04/18 15:53:20

 4. ok

  thanh090290 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/04/18 15:52:49

 5. vietlanh19 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/04/18 10:11:04

 6. Very OK

  ltt20430 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/04/18 09:06:32

 7. ok

  chieu (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/04/18 06:59:39

 8. ryannguyen88 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 23/04/18 00:51:35

 9. tôt

  thuhue (VietComBank → Perfect Money USD) vào 22/04/18 21:52:04

 10. rất tốt

  ryannguyen88 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 22/04/18 20:40:15

 11. Dv tot, thanh toan nhanh tks admin

  dgag (Perfect Money USD → VietComBank) vào 22/04/18 20:10:04

 12. Dv tot, thanh toan nhanh tks admin

  gad (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 22/04/18 20:07:04

 13. truong (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 22/04/18 18:38:16

 14. good good

  dungvdgc00509 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 22/04/18 18:36:23

 15. Good

  hoangtu186 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 22/04/18 18:14:28

 16. Hih (VietComBank → Perfect Money USD) vào 22/04/18 15:40:39

 17. good

  khoa (VietComBank → Perfect Money USD) vào 22/04/18 13:18:51

 18. good

  khoa (VietComBank → Perfect Money USD) vào 22/04/18 12:52:30

 19. rất nhanh, rất uy tín

  ryannguyen88 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 22/04/18 12:40:19

 20. rất ok nhe bạn

  tuoivt (Perfect Money USD → VietComBank) vào 22/04/18 11:49:28