Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. grace77 (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 16/01/17 09:34:56

 2. Great!... I trust you... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/01/17 09:22:58

 3. nhanh chong

  tungtony (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 16/01/17 08:09:15

 4. ok very good

  PHUONG (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/01/17 08:08:32

 5. good

  Chuc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 16/01/17 07:40:47

 6. Great!.... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 16/01/17 06:10:58

 7. tuan0939250285 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 15/01/17 23:38:23

 8. Good

  tuan0939250285 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 15/01/17 23:34:38

 9. Truong (BTC-E Code → Á Châu Bank) vào 15/01/17 22:58:19

 10. so fast

  nguyenthithaihung (Vietcombank → Perfect Money EURO) vào 15/01/17 22:29:52

 11. good

  billionaire (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 15/01/17 20:14:16

 12. grace77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 15/01/17 17:16:39

 13. cảm ơn admin

  le khac phuong (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 15/01/17 16:22:12

 14. rất nhanh!

  truonganh (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 15/01/17 14:27:06

 15. hanh (BTC-E Code → Vietinbank) vào 15/01/17 13:20:11

 16. Phan thai ngoc (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 15/01/17 12:27:56

 17. good

  nguyenthich9x (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 15/01/17 12:25:32

 18. hoavinh (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 15/01/17 11:49:21

 19. tuyet voi

  nguyen van thuan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 15/01/17 11:01:06

 20. an toàn

  vinh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 15/01/17 10:17:13