Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. good

  trungmlife (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 14/08/17 11:58:38

 2. good

  a (Vietcombank → Vietinbank) vào 14/08/17 11:38:03

 3. very good

  trungmlife (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 14/08/17 11:19:52

 4. mrquyet87 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 14/08/17 11:04:04

 5. good

  danglong (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 14/08/17 10:54:50

 6. good

  danglong (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 14/08/17 10:50:06

 7. thanks...so safe so fast..

  teo (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 14/08/17 09:44:55

 8. good

  danglong (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 14/08/17 09:32:58

 9. good , confidence

  TA NGUYEN DUY (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 13/08/17 23:57:58

 10. very good

  trungmlife (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/08/17 19:08:40

 11. nhanh

  cliffjack76 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 13/08/17 15:53:03

 12. 2 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 13/08/17 12:34:11

 13. 840949296689 (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 12/08/17 22:01:51

 14. vankiet17 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 12/08/17 17:42:17

 15. Very good

  33coca (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 12/08/17 16:35:44

 16. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 12/08/17 15:59:14

 17. nhanh gọn

  khoa ( → Vietcombank) vào 12/08/17 15:19:08

 18. ducchung2108 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 12/08/17 11:28:05

 19. thuytam79 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/08/17 22:59:51

 20. Good

  An (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/08/17 22:37:44