Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. huylai1985 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 08/05/17 06:24:47

 2. Fast

  lienle (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 08/05/17 00:09:13

 3. lienle (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 08/05/17 00:06:09

 4. vankimquang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 07/05/17 22:48:49

 5. jangvanjang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 07/05/17 22:13:50

 6. huylai1985 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 07/05/17 22:08:58

 7. nhanh - gọn lẹ - rất tốt

  tuananhdmbg (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 07/05/17 19:06:20

 8. good

  devinent (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 07/05/17 18:55:12

 9. nhanh- gọn - an toàn

  phong ( → Vietcombank) vào 07/05/17 18:39:05

 10. tuyệt vời

  leonguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/05/17 17:58:09

 11. ok

  ok ( → Vietcombank) vào 07/05/17 17:48:18

 12. good

  thongnguyen (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/05/17 16:11:20

 13. thank

  ti (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/05/17 15:22:26

 14. kiem2017tien (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 07/05/17 14:29:28

 15. huylai1985 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 07/05/17 14:17:46

 16. good

  hangbinh (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 07/05/17 14:03:21

 17. boy9x003 ( → Vietinbank) vào 07/05/17 13:55:51

 18. vietlanh19 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 07/05/17 13:52:48

 19. huylai1985 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 07/05/17 13:51:43

 20. huylai1985 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 07/05/17 13:49:26