Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. letinvn88 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/01/17 20:49:14

 2. grace77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 20:39:43

 3. nhanh

  ok (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 20:16:56

 4. grace77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 20:08:24

 5. grace77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 20:05:10

 6. nhanh!

  hoeha (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 19:37:32

 7. Nhanh

  voquocthuan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/01/17 18:40:05

 8. nhanh, tốt

  ánh (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 06/01/17 18:10:23

 9. Nhanh quá

  voquocthuan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/01/17 17:30:53

 10. Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 17:29:17

 11. grace77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 15:46:42

 12. good

  good (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/01/17 15:29:17

 13. cảm ơn nhiu

  Doan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/01/17 11:24:38

 14. quá tốt

  manh ( → Vietcombank) vào 06/01/17 10:45:35

 15. rất nhanh và uy tín.rate tốt

  Phương (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/01/17 10:39:26

 16. rrrr ( → Vietcombank) vào 06/01/17 09:14:06

 17. goog

  thuytam79 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 07:44:38

 18. tốt

  thành (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 06/01/17 07:38:36

 19. grace77 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 06/01/17 06:13:02

 20. good

  Phuc dep trai (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 06/01/17 00:35:27