Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/03/17 21:04:23

 2. Nhanh

  voquocthuan (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/03/17 20:34:04

 3. good!

  nhanhuynh (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 21/03/17 20:18:31

 4. Good!

  nhanhuynh (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 21/03/17 20:01:38

 5. giao dịch nhanh nhưng PME khó mua quá

  hqj2017 (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 21/03/17 19:17:40

 6. Good

  Nha (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/03/17 17:23:19

 7. dongdnl (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 21/03/17 16:31:29

 8. Good

  Jonh (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/03/17 13:59:58

 9. Trung ( → Perfect Money EURO) vào 21/03/17 12:12:58

 10. verry good

  aamut3 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/03/17 11:43:31

 11. tot

  duykhanh2007 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/03/17 11:41:33

 12. sieunguyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/03/17 10:13:13

 13. Good

  (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/03/17 09:27:31

 14. tot

  tstbvn (BTC-E Code → ) vào 21/03/17 07:01:46

 15. Nhanh uy tín

  tung (BTC-E Code → ) vào 21/03/17 06:06:58

 16. Good

  kenvilpham (BTC-E Code → VietComBank) vào 20/03/17 23:49:50

 17. Max nhanh

  kenvilpham (BTC-E Code → VietComBank) vào 20/03/17 23:47:07

 18. Trung ( → Perfect Money EURO) vào 20/03/17 21:27:33

 19. vutrankimphung (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 21:23:29

 20. tôt

  htpc199 ( → Perfect Money USD) vào 20/03/17 19:28:21