Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. uy tín

  phanthanhkhoi (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 15:58:04

 2. goooddd

  vovuong (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 15:57:39

 3. tot

  mehai (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 15:51:30

 4. thulinh110703 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 15:46:49

 5. thulinh110703 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 15:43:23

 6. thulinh110703 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 15:39:25

 7. toot

  anh tuan (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 15:16:59

 8. good

  Hun Sand (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 15:11:34

 9. Good

  xuanhung81 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 15:03:04

 10. Qua nhanh, that tuyet voi

  Tuan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 14:50:40

 11. good

  bocautrang894 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 14:37:47

 12. Giao (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 14:30:38

 13. lan (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 14:26:23

 14. huy (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 13:59:35

 15. Nhanh gọn lẹ

  Drbin123 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 13:54:11

 16. Tốt

  vuvandinh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 11/12/17 13:37:14

 17. hau (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 13:33:53

 18. Tuyệt!

  nguyenhang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 13:01:47

 19. thanks!

  duongmillionaire (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 10:58:35

 20. nguyenvantuyen (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 11/12/17 10:37:32