Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09716633... - Bán 600.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 18 giờ trước

 2. 00966582... - Trao đổi 51.51 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 18 giờ trước

 3. 09725097... - Mua 41.39 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 4. 08245899... - Bán 5000.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 18 giờ trước

 5. 09090508... - Mua 30 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 6. 08283911... - Bán 43.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 18 giờ trước

 7. 03634506... - Mua 18 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 8. 09022205... - Bán 43.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 18 giờ trước

 9. OK QUA tuyet voi

  MINH PHUONG - Bán 15.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 18 giờ trước

 10. 09377218... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 18 giờ trước

 11. 09738787... - Mua 97 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 12. 09863847... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 13. 03481352... - Bán 130.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 19 giờ trước

 14. 09863847... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 15. 08895823... - Mua 130 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 16. 08895823... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 17. 01698597... - Bán 11.64 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 19 giờ trước

 18. 03378757... - Mua 11 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 19 giờ trước

 19. 09360915... - Bán 150.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 19 giờ trước

 20. 09826781... - Bán 630.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 19 giờ trước