Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. chituan268 (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 29/04/17 21:29:28

 2. nhanh , uy tín

  simon (Perfect Money USD → VietComBank) vào 29/04/17 19:58:45

 3. Thanks

  HEO (Perfect Money USD → VietComBank) vào 29/04/17 18:22:42

 4. boy9x003 ( → Vietinbank) vào 29/04/17 14:25:23

 5. Hay

  phatdoan89 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 29/04/17 13:20:14

 6. verygood

  huyquang001 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 29/04/17 11:50:11

 7. Tuyet voi

  hiepnguyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 29/04/17 11:39:40

 8. goog

  nguyendat205bd (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 29/04/17 10:53:38

 9. tot

  buithilan (VietComBank → Perfect Money USD) vào 29/04/17 10:37:03

 10. khailh ( → VietComBank) vào 29/04/17 04:16:31

 11. good

  quyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 28/04/17 22:46:26

 12. Giao dịch rất nhanh cám ơn autopaypm

  quyrom1990 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 28/04/17 22:36:56

 13. well

  33coca (VietComBank → Perfect Money USD) vào 28/04/17 22:36:15

 14. ok

  lethaihieu (VietComBank → Perfect Money USD) vào 28/04/17 22:34:56

 15. tôt

  minhsunguyen91 ( → VietComBank) vào 28/04/17 21:04:46

 16. ok

  hoeha (Perfect Money EURO → VietComBank) vào 28/04/17 18:18:17

 17. good

  hạnh ( → Vietinbank) vào 28/04/17 17:51:04

 18. letrung (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 28/04/17 17:36:35

 19. good

  kienchuvan (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 28/04/17 17:21:58

 20. good

  kienchuvan (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 28/04/17 17:08:57