Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. hodacky (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 24/06/17 14:19:14

 2. hodacky (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 24/06/17 14:13:21

 3. hodacky (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 24/06/17 14:09:19

 4. Nhanh, cảm thấy hài lòng

  khachan89 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/06/17 13:37:56

 5. Good

  Hung (BTC-E Code → VietComBank) vào 24/06/17 12:52:43

 6. super fast

  byna2016 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/06/17 12:37:19

 7. tot

  quangdiem (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/06/17 11:06:37

 8. được

  nguyennhatthich (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/06/17 10:51:31

 9. nguoilangthang (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/06/17 10:50:23

 10. Rat nhanh. Thanks.

  Nhanh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/06/17 09:35:50

 11. Tot

  Khach Le (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/06/17 09:29:16

 12. nguyenhuyzs (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/06/17 09:14:26

 13. ok

  chaulv (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/06/17 08:23:03

 14. anphamnhat (VietComBank → Perfect Money USD) vào 24/06/17 07:55:22

 15. anhson20172020 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 24/06/17 07:16:08

 16. Luan (BTC-E Code → VietComBank) vào 24/06/17 07:00:01

 17. phuctien95 (Perfect Money EURO → VietComBank) vào 23/06/17 20:27:42

 18. tot

  chaulv (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 23/06/17 20:19:47

 19. Good

  Rosenguyen (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/06/17 19:01:01

 20. OK

  NHA (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 18:53:10