Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. rất nhanh rất ok

  htpc199 ( → Perfect Money USD) vào 20/03/17 17:46:14

 2. rất tốt và nhanh uy tín

  hoangtrong68 (VietComBank → ) vào 20/03/17 16:45:16

 3. Good!

  love2susu (BTC-E Code → VietComBank) vào 20/03/17 16:39:38

 4. Loan (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 16:33:03

 5. đá

  adsd (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 16:05:15

 6. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/03/17 15:23:55

 7. chuẩn

  cdragon3388 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 14:34:42

 8. Nhanh,Gọn.... Có chỉ có điều giá quy đổi cao hơn nơi khác :))

  Hoàng (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 20/03/17 14:12:41

 9. hikaru7979 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/03/17 14:07:31

 10. tốt

  mihaohao2 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/03/17 12:01:59

 11. Nhanh, uy tín

  tigermoon85 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 11:46:59

 12. A (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/03/17 11:43:44

 13. hoangtrang4321 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 11:14:25

 14. thuyhoang (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 10:16:34

 15. good

  vyit2016 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/03/17 10:07:05

 16. thanhhaiproit (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 10:03:28

 17. good

  vyit2016 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/03/17 09:47:13

 18. Good

  tuan0939250285 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 20/03/17 09:20:09

 19. ok

  lephuha (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 20/03/17 09:18:54

 20. goood

  quang (VietComBank → Perfect Money USD) vào 20/03/17 08:11:44