Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Good

  lenha0405 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/02/18 15:43:27

 2. very good!!

  kavey (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/02/18 13:23:22

 3. Good

  vuhuuphuc3010 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/02/18 11:41:12

 4. Quá nhanh!!!!

  vanlong384 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/02/18 11:29:37

 5. good

  thien (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/02/18 09:13:39

 6. Nhanh chóng

  loan1987 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 23:02:05

 7. Good

  tgiang1975 (Perfect Money USD → Perfect Money USD) vào 19/02/18 22:24:49

 8. god

  congtran (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 19/02/18 21:30:35

 9. god

  congtran (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 19/02/18 20:29:16

 10. zetsuz (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 19/02/18 19:02:55

 11. RAT NHANH

  ptlam1808 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 16:54:40

 12. good

  T (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 19/02/18 16:04:52

 13. vietlanh19 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 15:57:08

 14. Perfect :)

  ptlam1808 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 15:17:54

 15. lehuuloi (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 19/02/18 14:37:35

 16. Good

  tgiang1975 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 19/02/18 13:04:48

 17. tgiang1975 (Perfect Money USD → Perfect Money USD) vào 19/02/18 12:59:57

 18. Great !!!

  ptlam1808 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 12:45:37

 19. ok

  quyenmoney (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 19/02/18 11:45:28

 20. good

  good (WEX Code → Vietcombank) vào 19/02/18 10:18:07