Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 22/12/16 11:59:55

 2. bin2401 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 22/12/16 11:20:13

 3. good

  Chúc (Vietinbank → BitCoin) vào 22/12/16 10:28:59

 4. Chúc (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 22/12/16 09:35:47

 5. rioly (Vietinbank → ) vào 22/12/16 08:28:08

 6. Great job ! Best cryptocurrency changer!!! Thank you!

  thianhguy (Perfect Money USD → VietComBank) vào 22/12/16 07:40:32

 7. bimario (Perfect Money USD → BitCoin) vào 22/12/16 04:40:11

 8. rất nhanh và tuyệt

  anhtu (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/12/16 23:25:47

 9. like

  tan (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/12/16 21:08:54

 10. nhanh

  Heo (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/12/16 20:16:52

 11. Good! Nhanh, gọn , lẹ

  Linh ( → VietComBank) vào 21/12/16 19:07:07

 12. Good

  kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/12/16 16:46:28

 13. OK

  ok (VietComBank → BitCoin) vào 21/12/16 12:17:30

 14. ^^ ngon

  goo.gl/orZPzp (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 21/12/16 12:13:57

 15. good site

  Heo (Perfect Money USD → VietComBank) vào 21/12/16 11:55:17

 16. good

  hanh ( → Vietinbank) vào 21/12/16 11:33:05

 17. trancongdoan216 (Perfect Money EURO → VietComBank) vào 21/12/16 08:42:24

 18. gooood

  trangiavnm (VietComBank → Perfect Money USD) vào 21/12/16 08:20:20

 19. rat tot

  onecoin (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 21/12/16 08:08:26

 20. rat tot

  onecoin (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 21/12/16 07:59:28