Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Rất nhanh và uy tín

  na8819 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 09:42:23

 2. Perfect

  tgiang1975 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 19/02/18 09:41:14

 3. Hùng (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 09:27:58

 4. hungav3 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 08:39:23

 5. tot

  Hung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 19/02/18 08:03:28

 6. Very good

  tgiang1975 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/02/18 22:41:27

 7. ok

  l (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/02/18 22:39:59

 8. ok

  l (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/02/18 22:23:14

 9. Quá nhanh cảm ơn

  Dũng btc (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/02/18 21:59:29

 10. lehuuloi (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/02/18 21:29:18

 11. tốt

  luubillfat (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 18/02/18 21:20:36

 12. god

  congtran (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/02/18 21:15:38

 13. Rất nhanh

  namtran2701 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 18/02/18 19:17:38

 14. namtran2701 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 18/02/18 16:17:03

 15. Good

  binhblue (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/02/18 16:02:36

 16. Dang theo doi

  sunkh (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 18/02/18 14:19:06

 17. lehuuloi (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/02/18 13:34:46

 18. good

  nhok183 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 18/02/18 12:50:41

 19. good

  furyctp (WEX Code → Vietcombank) vào 18/02/18 10:11:53

 20. ntthinh1407 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 18/02/18 09:30:58