Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nguyenthihao143 (Perfect Money EURO → Vietinbank) vào 23/06/17 18:50:48

 2. tuyệt vời

  maibachnien (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 17:03:16

 3. tranthithanhlang (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 23/06/17 16:54:09

 4. luan (BTC-E Code → VietComBank) vào 23/06/17 16:52:23

 5. rất ok

  tranthithanhlang (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 23/06/17 16:37:25

 6. hodacky (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 23/06/17 16:24:47

 7. hodacky (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 23/06/17 15:48:40

 8. rất nhanh

  phamhaonam224 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 15:43:34

 9. god

  tran duc long (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 14:27:20

 10. Nhanh và uy tín

  nguyenhung4101997 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 12:02:39

 11. good job

  Tri (BTC-E Code → Á Châu Bank) vào 23/06/17 11:48:14

 12. very good

  mhautopay5 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/06/17 11:24:40

 13. 11175040a56 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 10:57:04

 14. thongtrinh1987 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 10:12:19

 15. truongduy (VietComBank → Perfect Money EURO) vào 23/06/17 09:52:12

 16. good

  Quy Dep Trai (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 09:43:52

 17. giao dịch nhanh. khá an toàn và uy tín

  mychauhytc@gmail.com (VietComBank → Perfect Money USD) vào 23/06/17 09:25:42

 18. tot

  hoanggame (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/06/17 09:08:24

 19. dinhdungatlantic (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/06/17 08:57:29

 20. Tot

  letuandung83 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 23/06/17 08:09:14