Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. vazquez (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 19:45:40

 2. vitcon (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 19:06:37

 3. Tot

  Thuan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 18:26:18

 4. tốt

  anhvboy90 (Vietcombank → Vietinbank) vào 10/12/17 18:20:05

 5. anhninh158 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/12/17 18:00:51

 6. good

  nguyenthetra (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 17:56:11

 7. leovulinh (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 10/12/17 17:25:23

 8. 090290 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 17:13:46

 9. tốt

  Tung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 17:04:45

 10. a

  a (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/12/17 16:59:55

 11. good

  trantunghiep (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 16:47:05

 12. tranvantan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 16:26:40

 13. hue (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 16:13:15

 14. vinhphan76 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 16:00:44

 15. giaphu2014 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 15:40:56

 16. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 10/12/17 15:33:33

 17. re

  gy (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 10/12/17 14:16:04

 18. Tốt

  vuvandinh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 14:14:48

 19. ceomientrung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 10/12/17 13:27:53

 20. very good.thanks

  haphongbaongoc2017 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 10/12/17 13:06:56