Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. ok

  neti7py (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 2. typhu (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 3. Quá nhanh

  phuongcnt (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 4. tot

  ngocphuc68 (VietComBank → Perfect Money EURO), 1 năm trước

 5. nvdtth (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 năm trước

 6. Takio (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 7. good..!

  ngocphuc68 (VietComBank → Perfect Money EURO), 1 năm trước

 8. Tốt

  chituan268 (Perfect Money USD → Perfect Money EURO), 1 năm trước

 9. Verry Good!

  ngoccapital (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 10. good

  d (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 11. good

  giang (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 12. thank u....

  huiii (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 năm trước

 13. very good

  thuan (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 14. anhbaem (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 15. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 16. dieu (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 17. Speedy and convenient !

  anhdao0779 (Perfect Money EURO → VietComBank), 1 năm trước

 18. lephuhamc (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 năm trước

 19. dieu (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 20. sieunguyen (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước