Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. thantai2016 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/04/17 22:46:52

 2. dung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/04/17 22:21:33

 3. dung (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/04/17 22:15:06

 4. Ok

  Nam (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 20/04/17 21:34:30

 5. ok good

  Huy (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 20/04/17 21:11:34

 6. Ok

  Nam (Perfect Money EURO → Vietcombank) vào 20/04/17 19:24:58

 7. Tuyệt vời

  damthiminhthao (BitCoin → Á Châu Bank) vào 20/04/17 18:13:20

 8. ok

  ok (BitCoin → Vietcombank) vào 20/04/17 17:30:41

 9. ok

  hoangthanhphuc (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/04/17 17:07:38

 10. good and fast

  namvh10 (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/04/17 16:42:39

 11. tot

  tstbvn (BTC-E Code → Vietinbank) vào 20/04/17 16:01:36

 12. xuananh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/04/17 15:49:36

 13. pamela (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/04/17 15:31:50

 14. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 20/04/17 14:28:45

 15. Ok, Well done, Tôi hy vọng sẽ hợp tác với các Bạn lâu dài.

  michaelkiet266 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 20/04/17 13:58:40

 16. Well done.

  michaelkiet266 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 20/04/17 13:50:42

 17. Verry Good.

  michaelkiet266 (Perfect Money USD → Á Châu Bank) vào 20/04/17 13:43:55

 18. good

  hạnh (BTC-E Code → Vietinbank) vào 20/04/17 13:21:55

 19. Good

  ntvuong1709 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/04/17 12:29:01

 20. vietlanh19 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 20/04/17 10:08:00