Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nguyentu380 (VietComBank → BitCoin), 1 năm trước

 2. Good

  hoe (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 3. Very good

  Hung ( → VietComBank), 1 năm trước

 4. nhoctakg (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 5. Good

  robinhood (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 6. Good

  tramphuochuy ( → VietComBank), 1 năm trước

 7. good

  baclv (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 8. good

  hoe (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 9. nhanh

  hoeha (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 10. dungkhoai (VietComBank → ), 1 năm trước

 11. Nhanh

  MAn (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 12. vinhhoa (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 13. wa good

  nnmquang (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 14. good

  hoe (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 15. Very good

  autopm (VietComBank → ), 1 năm trước

 16. Nhanh gọn cám ơn các bạn

  truongnv (VietComBank → BitCoin), 1 năm trước

 17. nhoctakg (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 18. tốt

  mỹ hạnh (VietComBank → ), 1 năm trước

 19. rat nhanh

  tam ( → Vietinbank), 1 năm trước

 20. good

  Tuấn (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước