Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tot

  loantt (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/10/17 13:14:13

 2. canary (VietComBank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 11:43:33

 3. pikachu (VietComBank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 11:24:46

 4. ngoc123456 (WEX Code → Vietinbank) vào 13/10/17 10:43:18

 5. tot

  huy (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 10:16:49

 6. chituan268 (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/10/17 10:01:19

 7. huynhdung (VietComBank → Perfect Money USD) vào 13/10/17 08:30:33

 8. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 13/10/17 08:29:06

 9. good

  hauabinh (Perfect Money USD → VietComBank) vào 13/10/17 08:07:40

 10. tốt

  tetsunguyen (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 23:21:46

 11. Ok

  Kabul (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/10/17 21:13:45

 12. Ok

  nguyenhieu09 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 21:01:01

 13. nhanh

  hanh (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 21:00:26

 14. nhuanthanhnguyen (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 19:51:56

 15. Ok, fast

  dangle (Perfect Money USD → VietComBank) vào 12/10/17 16:31:13

 16. very good

  Bình Phạm (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 16:26:41

 17. tot

  nganha (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 16:06:46

 18. nhanh

  acer4736z (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 15:26:02

 19. goodddddddd

  thanhcun113 (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 14:45:12

 20. lenhhoxung (VietComBank → Perfect Money USD) vào 12/10/17 14:18:59