Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tranvantan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 23:10:36

 2. bb

  hai (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 21:45:22

 3. Nguyễn Đức... (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 21:32:44

 4. tot

  mehai (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 21:29:16

 5. good

  hanh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 20:52:28

 6. good

  hanh (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 20:44:51

 7. hosamkit (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 20:42:03

 8. Tot

  Thuan (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 19:16:17

 9. Tot, Nhanh

  tin (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 19:14:19

 10. hoanganh1998 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 09/12/17 19:00:34

 11. Nhanh

  NamDL (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/12/17 18:01:28

 12. giao dịch nhanh

  giahoangvu (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 17:51:53

 13. vinhphan76 (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 17:17:06

 14. ngoc123456 (Perfect Money USD → Vietinbank) vào 09/12/17 17:13:57

 15. vitcon (Perfect Money USD → Vietcombank) vào 09/12/17 17:09:34

 16. buinguyenminhhuy (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/12/17 16:14:08

 17. very good!

  chinhnd (Á Châu Bank → Perfect Money USD) vào 09/12/17 16:03:14

 18. huyenluu (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 09/12/17 15:51:15

 19. ok

  loandaiduongdainang (Vietcombank → Perfect Money USD) vào 09/12/17 15:39:53

 20. ngoc123456 (Vietinbank → Perfect Money USD) vào 09/12/17 15:18:12