Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. gsy8839 - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 phút trước

 2. 00966582... - Trao đổi 20.2 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 19 phút trước

 3. 07785383... - Bán 85.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 22 phút trước

 4. 07785383... - Bán 170.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 23 phút trước

 5. 09336867... - Mua 85 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 31 phút trước

 6. 08895823... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 36 phút trước

 7. 09060340... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 36 phút trước

 8. 09324819... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 41 phút trước

 9. 09056170... - Mua 41 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 49 phút trước

 10. 09056170... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 51 phút trước

 11. 09075618... - Mua 20 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 54 phút trước

 12. 08620172... - Mua 105 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 13. 09820285... - Mua 207.38 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 14. 09347065... - Mua 4.95 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 15. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 16. g - Mua 440 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 17. 09725097... - Mua 41.47 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 18. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 19. 03493909... - Bán 51.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 1 giờ trước

 20. 08533669... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 giờ trước