Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03267866... - Bán 438.71 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 phút trước

 2. hthththhdsrthdrsdhsdfgh

  thtrhrth - Mua 438.71 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 phút trước

 3. 09821791... - Mua 10 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 9 phút trước

 4. 07865126... - Bán 13.30 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 18 phút trước

 5. 08888989... - Mua 21.51 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 19 phút trước

 6. 03586666... - Mua 15.3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 37 phút trước

 7. 09161616... - Mua 75 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 8. 09022077... - Bán 92.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 giờ trước

 9. 09791496... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 10. 08895823... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 11. 08895823... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 12. 09883284... - Mua 20 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 13. 09174666... - Bán 110.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 giờ trước

 14. 09821791... - Mua 21 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 15. Tốt

  duythangsd - Bán 35.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 giờ trước

 16. 09066560... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 17. A+++

  minhsonct - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 18. 08788639... - Mua 2.02 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 19. 07865126... - Bán 27.80 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 giờ trước

 20. 09472535... - Mua 130 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước