Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. manhnoidue - Bán 65 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 5 phút trước

 2. 09133721... - Bán 90 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 9 phút trước

 3. 09133721... - Bán 500 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 17 phút trước

 4. 09133721... - Mua 200 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 37 phút trước

 5. 09380251... - Bán 13.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 40 phút trước

 6. 03789969... - Bán 26.90 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 44 phút trước

 7. 09288865... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 53 phút trước

 8. manhnoidue - Mua 60 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 9. 03634506... - Mua 4 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 10. manhnoidue - Mua 50 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 11. 09056811... - Mua 21 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 12. 09888809... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 13. 09699241... - Mua 270 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 14. 09064277... - Mua 210 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 15. 09064277... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 16. 09888809... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 17. 09438305... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 18. 09874323... - Mua 52 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 19. 08656401... - Mua 30 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 20. 09666553... - Mua 50000 USD, (AChauBank → AChauBank), 2 giờ trước