Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09470027... - Bán 2.98 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 phút trước

 2. 09887745... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 8 phút trước

 3. 09329800... - Mua 90 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 21 phút trước

 4. 09017514... - Mua 117 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 46 phút trước

 5. 03629341... - Bán 90 USD, (USDTTRC20 → VietinBank), 52 phút trước

 6. 42531954... - Bán 35.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 giờ trước

 7. 09690780... - Mua 1000 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 8. 09133721... - Mua 80 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 9. 03789969... - Mua 43.29 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 10. manhnoidue - Mua 100 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 11. 09017514... - Mua 128 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 12. 03820071... - Mua 50 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 13. 09761833... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 1 giờ trước

 14. 09690780... - Mua 5000 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 15. 1

  1 - Mua 34.78 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 16. 09017514... - Mua 500 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 17. 09690780... - Trao đổi 121500000 USD, (VietinBank → TechComBank), 2 giờ trước

 18. 09660225... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 2 giờ trước

 19. 09093066... - Mua 4000 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 2 giờ trước

 20. 09690780... - Mua 4000 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước