Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09480000... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 14 phút trước

 2. nhan127 - Mua 11 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 26 phút trước

 3. 09419436... - Bán 78.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 30 phút trước

 4. manhnoidue - Bán 25 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 49 phút trước

 5. 09765392... - Bán 79.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 56 phút trước

 6. 09353957... - Mua 103.09 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 58 phút trước

 7. 09859777... - Mua 3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 8. 09881414... - Mua 230 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 9. 09288865... - Bán 150.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 giờ trước

 10. 03537253... - Mua 25 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 11. 09769411... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 12. 01698620... - Bán 428.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 giờ trước

 13. 1

  1 - Mua 15.65 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 14. manhnoidue - Bán 25 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 1 giờ trước

 15. 03385146... - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 16. 09353957... - Mua 50000 USD, (VietinBank → VietinBank), 2 giờ trước

 17. 09856212... - Mua 8.73 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 18. 07723488... - Mua 3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 19. 09775796... - Mua 25 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 20. 01687780... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 giờ trước