Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09122415... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 2. 09241844... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 3. 09336867... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 giờ trước

 4. 03789969... - Bán 21.60 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 4 giờ trước

 5. 03493909... - Bán 5.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 4 giờ trước

 6. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 7. 03634506... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 8. 09791496... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 9. 09430089... - Bán 9.80 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 5 giờ trước

 10. 09826781... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 giờ trước

 11. 09479572... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 12. 08895823... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 13. 09056170... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 14. 09188999... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 15. 07157290... - Trao đổi 23.3 USD, (PerfectMoney → USDTTRC20), 5 giờ trước

 16. 03670260... - Bán 3.02 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 6 giờ trước

 17. 09043574... - Mua 12.24 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 giờ trước

 18. 09056170... - Mua 45 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 6 giờ trước

 19. 09341873... - Bán 192 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 6 giờ trước

 20. 09479572... - Mua 9 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước