Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 07040656... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 10 phút trước

 2. 03627473... - Mua 4 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 20 phút trước

 3. 09350082... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 35 phút trước

 4. money - Mua 51.06 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 36 phút trước

 5. 09365563... - Mua 43.4 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 45 phút trước

 6. 08523902... - Bán 1848.05 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 59 phút trước

 7. 03770629... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 1 giờ trước

 8. 01201113... - Trao đổi 20580 USD, (VietComBank → TechComBank), 1 giờ trước

 9. 09887657... - Bán 99.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 giờ trước

 10. 09186541... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 11. 03687371... - Mua 150 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 12. 08255102... - Mua 20 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 13. 07997721... - Mua 21 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 14. ngiyenquangmanh - Mua 141 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 15. 09470027... - Bán 2.68 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 giờ trước

 16. 16781255... - Bán 1.42 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 giờ trước

 17. 03634506... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 18. 08656401... - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 giờ trước

 19. 07797303... - Mua 20 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 20. 09340927... - Mua 303 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước