Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. haui (Perfect Money USD → VietComBank), 1 giờ trước

 2. tôt

  xuannhi23 (VietComBank → ), 4 giờ trước

 3. roymackle25 (Perfect Money USD → Vietinbank), 5 giờ trước

 4. good

  H (Perfect Money USD → VietComBank), 6 giờ trước

 5. OK

  VB ( → Á Châu Bank), 6 giờ trước

 6. ok

  ok (Vietinbank → Perfect Money USD), 9 giờ trước

 7. Good

  CJ (Perfect Money USD → VietComBank), 10 giờ trước

 8. bendoxua (VietComBank → Perfect Money USD), 11 giờ trước

 9. OK. RẤT NHANH

  truonghung (VietComBank → Perfect Money USD), 12 giờ trước

 10. Ck

  Ck (VietComBank → Perfect Money USD), 13 giờ trước

 11. bellevie188 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 23 giờ trước

 12. Ok

  Ok (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 23 giờ trước

 13. tieuthanhhien (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 14. hieuherowin (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 ngày trước

 15. thuhue (Perfect Money USD → VietComBank), 1 ngày trước

 16. trung1978 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 17. trung1978 (VietComBank → ), 1 ngày trước

 18. Tuyệt vời

  phong1977 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 19. bendoxua (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 20. ok

  thiencung (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước