Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09796776... - Bán 695.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 phút trước

 2. 08222243... - Bán 400.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 phút trước

 3. 09383686... - Bán 29.50 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 11 phút trước

 4. 09358338... - Bán 68.70 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 phút trước

 5. 09728665... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 phút trước

 6. 09890595... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 31 phút trước

 7. Gia Huy - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 8. 08899685... - Bán 400.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 2 giờ trước

 9. uy tín

  hovanchuong - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 10. Ok

  phuongphuong3248 - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 11. 03580711... - Bán 260.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 giờ trước

 12. 03768671... - Bán 22.32 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 giờ trước

 13. 03634506... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 14. 08494600... - Bán 23.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 giờ trước

 15. 09180260... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 16. 03333763... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 17. 09644216... - Bán 36.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 3 giờ trước

 18. 09742054... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 3 giờ trước

 19. 09769522... - Bán 36.64 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 giờ trước

 20. 09387432... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 3 giờ trước