Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09347471... - Bán 700.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 phút trước

 2. 08885415... - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 26 phút trước

 3. 09869298... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 27 phút trước

 4. 09795102... - Bán 76.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 38 phút trước

 5. 09349492... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 47 phút trước

 6. 03544165... - Mua 4.7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 7. 09358722... - Mua 44 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 8. 09699467... - Bán 18.10 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 giờ trước

 9. 09167541... - Mua 84.52 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 2 giờ trước

 10. 09795102... - Bán 35.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 giờ trước

 11. 03544165... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 12. 09479572... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 13. Kientran - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 14. 03544165... - Bán 6.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 giờ trước

 15. 03544165... - Mua 7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 16. 03544165... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 17. 08383966... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 18. 09220587... - Mua 440 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 19. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 20. 03734322... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước