Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tvtuan (VietComBank → Perfect Money USD), 3 giờ trước

 2. phucdigan (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 3 giờ trước

 3. automoney (VietComBank → Perfect Money USD), 4 giờ trước

 4. success (Perfect Money USD → VietComBank), 4 giờ trước

 5. Nam (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 5 giờ trước

 6. david (VietComBank → Perfect Money USD), 5 giờ trước

 7. NguyenTheAnh (VietComBank → Perfect Money USD), 6 giờ trước

 8. ok

  nguyentancang (Perfect Money USD → VietComBank), 6 giờ trước

 9. hoanganh0806 (VietComBank → Perfect Money USD), 7 giờ trước

 10. Qua tuyet

  vuphong (VietComBank → Perfect Money USD), 7 giờ trước

 11. Kimochiiiiiiii

  Yamete (Perfect Money USD → VietComBank), 8 giờ trước

 12. Tran Minh Duc (VietComBank → Perfect Money USD), 9 giờ trước

 13. Nhanh, chính xác, chuyên nghiệp

  luchailong (VietComBank → Perfect Money USD), 9 giờ trước

 14. ok (VietComBank → Perfect Money USD), 11 giờ trước

 15. bendoxua (VietComBank → Perfect Money USD), 12 giờ trước

 16. best

  sarutobi (Perfect Money USD → Vietinbank), 13 giờ trước

 17. good

  sakaishinji96 (Vietinbank → Perfect Money USD), 13 giờ trước

 18. daosythai (Perfect Money USD → Vietinbank), 14 giờ trước

 19. Tran Minh Duc (Perfect Money USD → VietComBank), 14 giờ trước

 20. hoangvanhanh (Vietinbank → Perfect Money USD), 15 giờ trước