Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. bendoxua (Vietcombank → Perfect Money USD), 6 giờ trước

 2. ducadpro (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 giờ trước

 3. thanhtung00vt (Vietinbank → Perfect Money USD), 7 giờ trước

 4. Tuyệt vời

  Tươi (Perfect Money USD → Vietcombank), 7 giờ trước

 5. thimy93 (Vietinbank → Perfect Money USD), 7 giờ trước

 6. Ok

  huyqsmart550t (Vietcombank → Perfect Money USD), 7 giờ trước

 7. Rất nhanh

  Phạm văn tiến (Perfect Money USD → Vietcombank), 8 giờ trước

 8. Good Nhanh

  noahdaniel163 (Vietinbank → ), 9 giờ trước

 9. Tan (Perfect Money USD → Vietcombank), 11 giờ trước

 10. bigdragon (Perfect Money USD → Vietcombank), 12 giờ trước

 11. tienteocool95 (Perfect Money USD → Vietcombank), 13 giờ trước

 12. Vuongvsp469 (Perfect Money USD → Perfect Money USD), 14 giờ trước

 13. chucuc (Perfect Money USD → Vietinbank), 14 giờ trước

 14. Vuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 15 giờ trước

 15. dathq51232 (Perfect Money USD → Vietcombank), 15 giờ trước

 16. akiyrrf (Vietinbank → Perfect Money USD), 15 giờ trước

 17. truongdinhcanh (Perfect Money USD → Vietcombank), 15 giờ trước

 18. Ha (Vietinbank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 19. nhanh

  phanphuqui (Perfect Money USD → Vietcombank), 18 giờ trước

 20. ok

  bao (Perfect Money USD → Vietcombank), 20 giờ trước