Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 08367165... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 phút trước

 2. 05456986... - Trao đổi 349.6 USD, (PerfectMoney → USDTTRC20), 19 phút trước

 3. 03930872... - Mua 11 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 48 phút trước

 4. 09033939... - Mua 750 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 5. 08228001... - Mua 52 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 6. 09133057... - Bán 2.57 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 4 giờ trước

 7. 03294325... - Bán 101.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 4 giờ trước

 8. Tốt

  Nuong - Bán 76.86 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 5 giờ trước

 9. Tốt

  Nuong - Bán 49.87 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 6 giờ trước

 10. 09041210... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 giờ trước

 11. 09041210... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 giờ trước

 12. 09041210... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 giờ trước

 13. tinahangocthuy - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 14. 09041210... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 7 giờ trước

 15. tinahangocthuy - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 16. 09041210... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 7 giờ trước

 17. 09041210... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 7 giờ trước

 18. 09041210... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 7 giờ trước

 19. 09668442... - Trao đổi 16 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 8 giờ trước

 20. 07790032... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 8 giờ trước