Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09859777... - Mua 800 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 24 phút trước

 2. 09782043... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 3. 09444952... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 4. 09144741... - Mua 112 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 5. 07965637... - Mua 495 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 6. 03645234... - Mua 100 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 7. 03496986... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 8. 03735239... - Mua 80 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 9. 08990040... - Mua 50 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 10. 09820863... - Mua 52.28 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 11. 09355536... - Trao đổi 276 USD, (PerfectMoneyVoucher → USDTTRC20), 2 giờ trước

 12. 09430089... - Bán 7.80 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 giờ trước

 13. 03699061... - Bán 22.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 giờ trước

 14. 09313913... - Bán 485.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 2 giờ trước

 15. 09670627... - Mua 40 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 16. 09059224... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 giờ trước

 17. 03835992... - Bán 17.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 giờ trước

 18. 08689391... - Mua 1200 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 3 giờ trước

 19. 08689391... - Mua 300 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 4 giờ trước

 20. Ok

  Quan - Mua 222 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 giờ trước