Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09863179... - Bán 8.58 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 phút trước

 2. 09728675... - Mua 325 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 phút trước

 3. 07088810... - Mua 40 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 7 phút trước

 4. 09863179... - Mua 8.3 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 11 phút trước

 5. 09872782... - Bán 2.16 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 28 phút trước

 6. 09883284... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 32 phút trước

 7. 09336553... - Bán 57.13 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 32 phút trước

 8. 09064277... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 9. 08362259... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 1 giờ trước

 10. 09863179... - Mua 60 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 11. 09784806... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 12. Quá nhanh quá nguy hiểm :P

  hdng91 - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 13. 09728665... - Mua 125 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 14. 01687780... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 giờ trước

 15. 01687780... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 2 giờ trước

 16. 09381744... - Mua 180 USD, (VietComBank → USDTERC20), 2 giờ trước

 17. 09152163... - Bán 79.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 giờ trước

 18. 03651461... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 19. 09694148... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 20. aliasmp40 - Mua 1 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước