Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. trongsy (VietComBank → Perfect Money USD), 1 giờ trước

 2. luk2019 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 giờ trước

 3. nhanh

  tieuyentu2019 (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 giờ trước

 4. dang7778 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 giờ trước

 5. ok

  trandinhhiep123 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 giờ trước

 6. diamond1674 (VietComBank → Perfect Money USD), 5 giờ trước

 7. bonbon1102 (VietComBank → Perfect Money USD), 6 giờ trước

 8. tốt

  vien (VietComBank → Perfect Money USD), 7 giờ trước

 9. dinhlap199 (Perfect Money USD → Vietinbank), 8 giờ trước

 10. phamhao1986 (Perfect Money USD → Vietinbank), 12 giờ trước

 11. bonbon1102 (VietComBank → Perfect Money USD), 18 giờ trước

 12. binhtrieudo102 (VietComBank → Perfect Money EURO), 19 giờ trước

 13. hung (VietComBank → Perfect Money USD), 21 giờ trước

 14. ok (VietComBank → Perfect Money USD), 23 giờ trước

 15. ganang27071988 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 ngày trước

 16. good

  tonygiang1992 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 ngày trước

 17. richarddinh (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 18. thiepdola2 (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 19. tungcp (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 20. 3

  ok (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 ngày trước