Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tomg95 (Vietcombank → ), 6 giờ trước

 2. rat tot

  toan (Vietcombank → Perfect Money USD), 8 giờ trước

 3. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 9 giờ trước

 4. vanhungtqt (Vietcombank → Perfect Money USD), 11 giờ trước

 5. win263 (Vietcombank → Perfect Money USD), 13 giờ trước

 6. luk2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 15 giờ trước

 7. phanquynh (Perfect Money USD → Vietinbank), 16 giờ trước

 8. OK

  0769902178 (Vietcombank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 9. ok

  Linh (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 10. hophuongthao0330 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 19 giờ trước

 11. tsubasa29 (Perfect Money USD → Vietinbank), 19 giờ trước

 12. rất nhanh

  linhku19901991 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 19 giờ trước

 13. diamond1674 (Perfect Money USD → Vietcombank), 19 giờ trước

 14. Very goood

  diamond1674 (Vietcombank → Perfect Money USD), 20 giờ trước

 15. long (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 ngày trước

 16. binhtrieudo102 (Vietcombank → Perfect Money EURO), 1 ngày trước

 17. nongvanlong (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 ngày trước

 18. Good

  Thanh (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 ngày trước

 19. a

  quan (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 20. ok

  thiencung (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước