Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nam25061991 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 giờ trước

 2. ok

  quan (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 8 giờ trước

 3. tot

  lucthieuvan (Vietinbank → Perfect Money USD), 9 giờ trước

 4. Rất tốt lắm anh em ơi

  tuoivt (Perfect Money USD → VietComBank), 12 giờ trước

 5. g (Perfect Money USD → VietComBank), 12 giờ trước

 6. Ok

  Cuongkeu1985 (VietComBank → Perfect Money USD), 21 giờ trước

 7. tôt

  adamnguyen (VietComBank → ), 22 giờ trước

 8. Hien (Perfect Money USD → VietComBank), 1 ngày trước

 9. Đức (Perfect Money USD → VietComBank), 1 ngày trước

 10. quocvietsnvbt (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 11. paully456 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 12. phamhungqq1 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 ngày trước

 13. Cảm ơn ad

  taikhoan (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 14. dang7778 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 15. dang7778 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 16. dang7778 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 17. yajntshig (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 18. Quang (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 19. Quang (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 20. Quang (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước