Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09066236... - Mua 31 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 27 giây trước

 2. 09821791... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 3. 09821791... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 4. 03562801... - Mua 150 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 5. 08222243... - Mua 300 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 6. 03745464... - Mua 50 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 7. 09479572... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 giờ trước

 8. 07735245... - Bán 357.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 giờ trước

 9. 09014567... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 giờ trước

 10. 03777852... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 2 giờ trước

 11. 03873777... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 12. 09350132... - Mua 200 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 2 giờ trước

 13. 09133721... - Mua 121 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 2 giờ trước

 14. 03777852... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 2 giờ trước

 15. 09648646... - Mua 150000 USD, (TechComBank → TechComBank), 2 giờ trước

 16. Thank nhiều

  lvt202 - Mua 40 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 17. 09479572... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 18. 03994259... - Mua 22 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 19. 09329800... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 20. 09479572... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước