Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03473120... - Mua 125.75 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 20 phút trước

 2. 09033939... - Mua 20.12 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 29 phút trước

 3. 09690780... - Mua 8000 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 1 giờ trước

 4. 09063770... - Bán 5000 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 1 giờ trước

 5. 03932711... - Mua 200 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 3 giờ trước

 6. 09041210... - Bán 39 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 4 giờ trước

 7. 09699916... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 8. 09057176... - Mua 20 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 giờ trước

 9. 09690780... - Mua 4500 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 6 giờ trước

 10. 09690780... - Mua 34 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 6 giờ trước

 11. 09770128... - Mua 10.6 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 6 giờ trước

 12. 08995347... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 7 giờ trước

 13. 03670260... - Bán 3.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 7 giờ trước

 14. 09063770... - Bán 10000 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 7 giờ trước

 15. 09640419... - Mua 118 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 16. 03884842... - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 17. 09230960... - Bán 448 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 8 giờ trước

 18. 07731330... - Mua 14 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 19. 03465171... - Mua 569 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 20. 05856800... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 9 giờ trước