Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nguyenvu43 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 2. tuan (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 3. good

  phuongmiracle (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 năm trước

 4. nhanh

  tuan (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 5. Good!

  kha170383 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 6. good

  dinh1997 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 năm trước

 7. good

  sonycuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 8. medelahongnguyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 9. very good

  840949296689 (Á Châu Bank → Perfect Money EURO), 1 năm trước

 10. goog

  840949296689 (Á Châu Bank → Perfect Money EURO), 1 năm trước

 11. quá hay

  0939250285@yahoo.com (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 12. good

  840949296689 (Á Châu Bank → Perfect Money EURO), 1 năm trước

 13. good

  840949296689 (Á Châu Bank → Perfect Money EURO), 1 năm trước

 14. good

  sonycuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 15. dungliga (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 16. Tốt

  Thong (Perfect Money EURO → Vietinbank), 1 năm trước

 17. very good

  840949296689 (Á Châu Bank → Perfect Money EURO), 1 năm trước

 18. ok

  phantrunghieu (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 19. Khoa (Perfect Money EURO → Vietcombank), 1 năm trước

 20. DUY (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước