Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Good

  Thang (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 2. very good

  thuan (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 3. dịch vụ tốt nhất trong các site auto tôi sử dungj. thanks

  longka (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 4. typhu (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 5. Tot

  kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 năm trước

 6. Good

  Cuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 7. Manh Hùng (Vietcombank → ), 2 năm trước

 8. typhu (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 9. có thêm chỗ để ghi memo của PM thì ngon

  gladysbe99 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 10. Rất nhanh cảm ơn.

  khoabv1000 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 11. Tăng rate thêm tý nữa là 5*

  c0ngtu.ngh3o (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 12. Giao dịch nhiều lần. Vẫn còn rất tốt

  tôi (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 13. very good!!!!!!!!!!!!!

  duy (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 14. Phải nói là giao dịch nhanh như điện xẹt

  iuVui.Net (BitCoin → Vietcombank), 2 năm trước

 15. Good

  kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 năm trước

 16. Quy (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 17. vẫn tốt

  mỹ (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 18. very good

  nguyenhung86 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 19. today very fast

  hainguyenvt (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 20. Gút

  IG (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước