Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 2. Very good!... Thanks!...

  ledinhduy67 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 3. nhanh , gia doi tot

  phanthanhkhoi (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 năm trước

 4. oke

  tuantamnhin (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 5. nhanh gọn

  huyhungdvt (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 6. giao dịch nhanh phết :D

  ngoctu90 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 7. Minh Hiền (Perfect Money USD → VietComBank), 2 năm trước

 8. tozit (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 năm trước

 9. Chuc may man!!!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 10. CHUAN, NHANH

  anthony (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 năm trước

 11. ok

  huanst2020@gmail.com ( → Vietinbank), 2 năm trước

 12. nhanh tot

  kiem ( → VietComBank), 2 năm trước

 13. good

  xuanthu (Perfect Money USD → VietComBank), 2 năm trước

 14. Toản (Perfect Money USD → VietComBank), 2 năm trước

 15. Tot

  vuthihang (Perfect Money USD → Perfect Money USD), 2 năm trước

 16. vanvuive (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 17. Chung Tuan Vu (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 18. vanvuive (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 19. Nam (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 năm trước

 20. nhanh, an toan

  My (VietComBank → Perfect Money USD), 2 năm trước