Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. vuaprofessional ( → Vietcombank), 2 tuần trước

 2. s (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 3. Rất tuyệt vời ạ!

  ph4mhung (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tuần trước

 4. tot

  hung (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 5. bonbon1102 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 6. bonbon1102 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 7. gsy8839 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 8. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 9. good

  thanhphong68 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 10. phanleanh (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 11. nhokbj90 (Vietcombank → ), 2 tuần trước

 12. ok (Vietcombank → ), 2 tuần trước

 13. bonbon1102 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 14. dinhdo (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 15. dinhdo (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 16. duyphuong6212013 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 17. binhtrieudo102 (Vietcombank → Perfect Money EURO), 2 tuần trước

 18. bonbon1102 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 19. ok

  tuoivt (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 tuần trước

 20. Ok

  Ok (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 tuần trước