Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. duyphambeen (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 2. dungliga (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 3. kevnloc (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 4. good

  baoprokute40 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 năm trước

 5. linh59c ( → VietComBank), 1 năm trước

 6. good

  baoprokute40 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 năm trước

 7. furyctp ( → VietComBank), 1 năm trước

 8. good

  baoprokute40 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 năm trước

 9. nhanh gọn

  laconrep (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 năm trước

 10. tốt

  tungtony (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 11. tranvantan (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 12. duyphambeen (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 13. Ok

  Alibaba379 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 14. vinhphan76 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 15. ok

  mehai (Perfect Money USD → VietComBank), 1 năm trước

 16. good

  root ( → VietComBank), 1 năm trước

 17. tot

  tuanca (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 18. rat tot

  tranvanthai (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 19. Tot

  Tot (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 20. ok good

  tranvanhoa73 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 năm trước