Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Tuyệt

  navaba (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 2. Hai Lúa (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 3. tiền về trong 1 nốt nhac , dịnh bán btc nưng giá mua thấp qua,mong adm mua và bán chênh lệch nhau 200-300 thì tốt

  hades (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 4. oh yeh

  hoangminhup (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 5. nhanh gon tuc thi!

  linhphong001 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 6. phamthe (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 7. Tot, nhanh

  Hang (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 8. Hoa (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 9. Hoa (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 10. Ok

  johnytran (Perfect Money EURO → Vietcombank), 2 năm trước

 11. good

  than (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 12. nguyendich (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 13. very good

  thuan (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 14. ok

  ha thanh ngu (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 15. chuẩn 5*

  hanh (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 16. nhanh thật

  duy (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 17. hoangthuy (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 18. good

  (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 19. tốt

  vinh (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 20. good

  (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước