Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Good

  nhanhuynh (Vietcombank → Perfect Money EURO), 2 năm trước

 2. nguyencudu92 (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 3. good

  hùng (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 4. good

  maildemo (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 5. macdinhdiem (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 6. good

  emnhokho (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 7. very fast 3s , good

  urek (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 8. nam (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 9. nhanh

  simon (Vietcombank → Perfect Money EURO), 2 năm trước

 10. Tốt

  Khoa (Perfect Money EURO → Vietcombank), 2 năm trước

 11. Ok rất tốt

  Công (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 12. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 năm trước

 13. nhanh gọn

  Huỳnh Nam (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 14. ok tốt ... nhanh

  sssssssss (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 năm trước

 15. tot

  thanhhaibaclieu (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 16. good

  tuanvq (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 17. thanks , good...

  ti (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 18. god

  tran duc long (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 19. trungngoc (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 20. god

  tran duc long (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước