Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. qua nhanh,;:)

  kukipo (Vietcombank → ), 2 năm trước

 2. oket

  tuantamnhin (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 3. tin cay, truc trac do vcb, da nhan duoc tien Thank

  thuan (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 4. nhanh gọn

  Tu (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 5. bunlope (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 6. nhanh chóng tiện lợi

  qrevo (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 7. good

  Tuấn (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 8. Nhanh

  Wind (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 9. quyenphuckhang (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 10. Happy !!!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 11. bunlope (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 12. ngon

  hung (Vietcombank → ), 2 năm trước

 13. naruto1991 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 14. nice

  navy ( → Vietinbank), 2 năm trước

 15. bunlope (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 16. bunlope (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 17. quang

  quang (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 18. rất nhanh gọn

  manhkiwi (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 19. bunlope (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 20. NGAN (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước