Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Successful.

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 2. oke

  tuantamnhin (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 3. Ken (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 4. dinhtanco (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 5. flashpoint1908@gmail... (Vietcombank → Vietinbank), 3 năm trước

 6. adamcrypto (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 7. duongautopay (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 8. dautuviet (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 9. hoangsonx (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 10. very good.thank

  Bluestar01 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 11. Richard Nguyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 12. tan (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 13. Richard Nguyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 14. Good luck !!!

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 15. TUyệt vời

  snvquang (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 16. Greate.

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 17. Tan (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 18. RẤT NHANH

  lehoangdat (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 19. Lộc (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 20. tốt

  mathang (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước