Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tot

  duc hiep (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 2. good

  hoangbamanh82 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 3. thuyhoang (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 4. good

  vuong (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 5. tot

  hoangbamanh82 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 6. Good, rất nhanh!

  Nam (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 7. Tot

  hoangcongvu (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 8. Good

  tuan0939250285 (Perfect Money USD → ), 3 năm trước

 9. thuan (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 10. Nhanh gọn!

  hacsugia (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 11. good

  aer (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 12. good

  hạnh ( → Vietinbank), 3 năm trước

 13. Rất nhanh

  luukimphuc (Perfect Money EURO → VietComBank), 3 năm trước

 14. good

  Long (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 3 năm trước

 15. Fast. Tks!

  investor (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 16. good

  hoangbamanh82 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 17. tot

  hoangbamanh82 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 18. tốt

  zai đẹp (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 19. OK , THANK

  ptho53 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 20. tuliple (Á Châu Bank → Perfect Money EURO), 3 năm trước