Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. like

  Hoang kim (Vietcombank → ), 3 năm trước

 2. hoang Long (Vietcombank → ), 3 năm trước

 3. uymille (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 4. được

  anhpro (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 5. tốt

  xuan1992 (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 6. Good

  trungduongauto ( → Vietcombank), 3 năm trước

 7. uymille (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 8. tốt

  huyhungdvt (Vietinbank → Vietcombank), 3 năm trước

 9. good

  huyhungdvt (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 10. binh99t1 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 11. heee, ngon nhỉ

  dungka (Vietcombank → ), 3 năm trước

 12. uymille (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 13. uymille (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 14. Thuong (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 15. good

  chungpn ( → Vietcombank), 3 năm trước

 16. ngoc132 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 17. uymille (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 18. duongmanhtu (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 19. ok

  ok (Vietcombank → ), 3 năm trước

 20. like

  toiphaigiau (Vietcombank → ), 3 năm trước