Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. khailh ( → VietComBank), 3 năm trước

 2. ok

  a (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 3. suonglong (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 4. good luck

  kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 5. minh (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 6. Thanks

  Minh (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 7. Nhanh!

  hoeha (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 8. oke

  tuantamnhin (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 9. questravietnam (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 10. nhanh chóng

  Hải ( → VietComBank), 3 năm trước

 11. Good luck

  kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 12. OK

  Lê Văn Nhạ (Vietinbank → ), 3 năm trước

 13. uymille (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 14. uymille (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 15. Good!

  uymille (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 16. Rất nhanh. Chúc làm ăn phát đạt

  Truyen (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 17. Thai ( → Vietinbank), 3 năm trước

 18. OK rat tot.

  thanhqui (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 19. Good

  autopaypm.com (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 20. nhanh gọn

  Anthony Nguyen ( → VietComBank), 3 năm trước