Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nhanh gọn lẹ

  piano912piano (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 2. tdkvsp (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 3. khailh ( → Vietcombank), 3 năm trước

 4. good

  ca (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 5. good

  Vinh ( → Vietcombank), 3 năm trước

 6. ok

  Chiều (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 7. automoney (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 8. nhanh chóng

  tungtony (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 9. rất nhanh

  nhatthach (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 10. tốt

  Thu Thơ (Perfect Money EURO → Vietcombank), 3 năm trước

 11. sieunguyen (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 12. jangvanjang (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 13. Ok

  Ha (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 14. tranminhchau3388 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 15. admin cu the ma phat huy

  vanngung (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 16. Very good

  Duy (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 17. thinh (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 18. good

  thiengat1 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 19. Exchange 800 USD... Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 20. herenzo (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước