Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Tốt (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 2. Rât tốt

  manhtien888 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 3. Quá tốt

  kakalot (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 4. Dv tốt, thanh toán nhanh!!!!!!!

  Thắng (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 5. nhanh chóng

  Huy (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 6. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 7. fix (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 8. Quá nhanh

  Fix (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 9. :)

  tienpeter (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 10. david (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 11. Very good!

  david (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 12. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 13. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 14. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 15. nhanh

  nam (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 16. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 17. Goood

  kenvilpham (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 18. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 19. tot

  vietcuongak (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 20. cám ơn anh Tungkate

  thuyle (VietComBank → ), 3 năm trước