Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nhanh

  lyvandinh (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 2. OK

  NHA (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 3. OK

  NHA (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 4. Thank so much

  Heo (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 5. goog

  ngocphi1993 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 6. ok

  ok (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 7. Nhanh gon le

  lyvandinh (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 8. ok

  chauvuhoang (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 9. GOOD !

  chauvuhoang (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 10. Rất tốt

  thianhguy (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 11. Great system

  so good (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 12. good

  thonguyen (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 13. Thanks kiu

  luukimphuc (Perfect Money EURO → Vietcombank), 3 năm trước

 14. god

  daicavotinh (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 15. okie

  hung (Á Châu Bank → Vietcombank), 3 năm trước

 16. giao dịch thật nhanh chóng. cảm ơn admin

  automoney (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước

 17. Very good !! Nhanh chóng và tiện lợi :))

  Khoa Huynh Trong (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 18. tot

  tstbvn ( → Vietcombank), 3 năm trước

 19. ok

  hạnh ( → Vietcombank), 3 năm trước

 20. good

  luka101 (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 năm trước