Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Great...nhanh, gọn, lẹ

  James (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 2. Nhanh gọn lẹ

  leo (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 3. ok

  tuantamnhin (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 4. ok

  tuantamnhin (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 5. hoanghiep (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 6. slimduy (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 7. ok

  manhtien888 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 8. Tot

  Dat (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 9. Good

  Hiệp (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 10. OK

  nhalevan (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 11. Yes

  nguyenthingocyen (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 12. oke

  tuantamnhin (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 13. oke

  tuantamnhin (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 14. Great!... Thanks!...

  ledinhduy67 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 15. nguyentu380 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 16. dịch vụ rất tốt. Thanks bro

  doanthesang (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 năm trước

 17. Good

  mrq77 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 18. a (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 19. ok

  minh1406 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 20. 500 Pm qua VCB - 10s

  thanhnhan (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước