Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tot

  tot (Á Châu Bank → VietComBank), 3 năm trước

 2. tot (Á Châu Bank → VietComBank), 3 năm trước

 3. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 4. tot

  tot (Á Châu Bank → VietComBank), 3 năm trước

 5. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 6. kyoshiro (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 7. tot (Á Châu Bank → VietComBank), 3 năm trước

 8. tot (Á Châu Bank → VietComBank), 3 năm trước

 9. Quá chuẩn

  ngoc123456 (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 10. Lần đầu gd site này ! Nhanh

  tuannobita (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 11. Giao dịch rất nhanh, uy tín!

  lengoc2411 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 12. tot

  giang (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 13. nhanh. thanks

  nhuandq (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 14. Rất nhanh!

  khanhlanthuong ( → Vietinbank), 3 năm trước

 15. Rất nhanh.

  khanhlanthuong ( → Vietinbank), 3 năm trước

 16. good

  anhpro (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước

 17. rất nhanh

  Phương (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 18. Linh nhi (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 19. ok !

  hoàng (VietComBank → Perfect Money USD), 3 năm trước

 20. GOOD - NGUYEN THICH

  nguyenthich.net (Perfect Money USD → VietComBank), 3 năm trước