Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09479572... - Mua 9 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 2. 03634506... - Mua 23 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 3. 09190481... - Mua 52 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 4. 09832346... - Mua 2298.4 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 5. 09080484... - Bán 2.20 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 10 giờ trước

 6. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 7. 03463313... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 10 giờ trước

 8. 09053149... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 10 giờ trước

 9. 09765677... - Mua 40 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 10. 09288865... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 11 giờ trước

 11. 03634506... - Mua 7 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 12. huutuan999 - Mua 1291 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 12 giờ trước

 13. 09358722... - Mua 10 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 14. 03562801... - Mua 50 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 15. 09831841... - Trao đổi 50000 USD, (VietComBank → TechComBank), 12 giờ trước

 16. 09470027... - Bán 12.60 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 giờ trước

 17. 09846512... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 13 giờ trước

 18. 09846512... - Bán 20.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 13 giờ trước

 19. 03634506... - Mua 11 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 20. 09815002... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 13 giờ trước