Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09133721... - Mua 121 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 4 giờ trước

 2. 03777852... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 4 giờ trước

 3. 09648646... - Mua 150000 USD, (TechComBank → TechComBank), 4 giờ trước

 4. Thank nhiều

  lvt202 - Mua 40 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 5. 09479572... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 6. 03994259... - Mua 22 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 4 giờ trước

 7. 09329800... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 giờ trước

 8. 09479572... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 9. 09010109... - Bán 228.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 5 giờ trước

 10. 09784806... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 11. 09091387... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 5 giờ trước

 12. 03863375... - Mua 12 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 13. tinspkt - Mua 16.37 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 5 giờ trước

 14. sonper82 - Mua 6 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 15. 01076338... - Mua 1050 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 16. 09782043... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 17. 09288865... - Bán 54.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 giờ trước

 18. rất nhanh tôi rất thích

  davidtran89 - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 19. 09883284... - Mua 15 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 20. 08456789... - Bán 5.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 5 giờ trước