Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09041210... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 9 giờ trước

 2. tinahangocthuy - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 3. 09041210... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 9 giờ trước

 4. 09041210... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 9 giờ trước

 5. 09041210... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 9 giờ trước

 6. 09668442... - Trao đổi 16 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 10 giờ trước

 7. 07790032... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 10 giờ trước

 8. 09479572... - Mua 8 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 9. 09795102... - Bán 1400.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 10 giờ trước

 10. 09728635... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 10 giờ trước

 11. 09651870... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 10 giờ trước

 12. 09668442... - Trao đổi 751.5 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 10 giờ trước

 13. 09845034... - Mua 40 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 14. 03445417... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 10 giờ trước

 15. Good

  pepsi1312 - Bán 44.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 10 giờ trước

 16. 08281958... - Bán 47.60 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 11 giờ trước

 17. 09064778... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 11 giờ trước

 18. 09026129... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 19. 03294325... - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 20. 03634506... - Mua 15 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 11 giờ trước