Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09347471... - Bán 700.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 giờ trước

 2. 08885415... - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 giờ trước

 3. 09869298... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 2 giờ trước

 4. 09795102... - Bán 76.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 2 giờ trước

 5. 09349492... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 giờ trước

 6. 03398402... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 2 giờ trước

 7. 03544165... - Mua 4.7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 8. 09358722... - Mua 44 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 9. 09699467... - Bán 18.10 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 giờ trước

 10. 09167541... - Mua 84.52 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 4 giờ trước

 11. 09795102... - Bán 35.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 4 giờ trước

 12. 03544165... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 13. 09479572... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 14. Kientran - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 15. 03544165... - Bán 6.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 giờ trước

 16. 03544165... - Mua 7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 17. 03544165... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 18. 08383966... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 giờ trước

 19. 09220587... - Mua 440 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 giờ trước

 20. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 4 giờ trước