Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Great

  danhvi (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 ngày trước

 2. paully456 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 3. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 4. Nhanh Thanks

  Phong (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 ngày trước

 5. duongquynhnhu (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 6. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 ngày trước

 7. tôt

  xuannhi23 (Vietcombank → ), 2 ngày trước

 8. g

  g (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 9. bendoxua (Vietcombank → ), 2 ngày trước

 10. Nhanh chóng

  Phuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 11. dang7778 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 12. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 13. thanhnhan782004 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 14. dang7778 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 15. trung1978 (Vietcombank → ), 3 ngày trước

 16. LIKE

  quang84 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 17. ok

  tungnguyen271 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 18. tony81 (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 ngày trước

 19. bendoxua (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 20. Nguyen22 (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 ngày trước