Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Quang (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 2. Rất nhanh

  Thể (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 3. tôt

  xuannhi23 (VietComBank → ), 2 ngày trước

 4. qua nhanh qua nguy hiem

  vocsjna (VietComBank → ), 2 ngày trước

 5. luk2019 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 6. binhvt (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 7. Đức (Perfect Money USD → VietComBank), 2 ngày trước

 8. Đức (Perfect Money USD → VietComBank), 2 ngày trước

 9. Thank you

  anhcuong (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 10. binhtrieudo102 (VietComBank → Perfect Money EURO), 2 ngày trước

 11. nam25061991 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 12. Quá tốt luôn

  Linh (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 13. dang7778 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 14. good

  Pea (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 ngày trước

 15. very good

  thuan (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 16. duyphuong6212013 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 17. uyệt vời

  tuoivt (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 18. Toàn (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 19. Tot

  zunkt (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 20. Nam25061991 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước