Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 05856800... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 11 giờ trước

 2. 03632109... - Mua 40 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 3. 09180260... - Mua 32 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 4. 09371809... - Bán 17.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 11 giờ trước

 5. 09725097... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 6. 08778414... - Mua 300 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 7. 08778414... - Mua 777 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 8. 09747251... - Mua 7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 9. 09859777... - Mua 14 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 10. 09784806... - Mua 321 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 11. minhductrieuphu - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 12. 03932711... - Mua 200 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 17 giờ trước

 13. 09033939... - Mua 21.83 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 14. 08374797... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 15. 03398586... - Mua 80 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 16. 09096428... - Mua 25 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 17. 09094344... - Bán 240.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 21 giờ trước

 18. 09094344... - Mua 240 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 21 giờ trước

 19. 09430089... - Bán 2.56 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 21 giờ trước

 20. 03262260... - Bán 225.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 21 giờ trước