Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 01687780... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 3 giờ trước

 2. 09381744... - Mua 180 USD, (VietComBank → USDTERC20), 3 giờ trước

 3. 09152163... - Bán 79.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 giờ trước

 4. 03651461... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 5. 09694148... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 giờ trước

 6. aliasmp40 - Mua 1 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 giờ trước

 7. 09178112... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 4 giờ trước

 8. 09810769... - Mua 20 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 9. 09067858... - Mua 1 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 10. 05856800... - Mua 1.3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 11. 09067858... - Mua 46 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 12. 08671510... - Mua 2000 USD, (AChauBank → USDTERC20), 4 giờ trước

 13. 09067858... - Mua 1 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 14. 09335642... - Bán 2.30 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 4 giờ trước

 15. 09156736... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 4 giờ trước

 16. Nhanh

  Hoài nam - Bán 56.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 4 giờ trước

 17. 09787919... - Mua 29 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 18. 03969499... - Mua 50 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 4 giờ trước

 19. 09495626... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 4 giờ trước

 20. 05856800... - Mua 4.18 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước