Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09858321... - Mua 50000 USD, (VietinBank → VietinBank), 10 giờ trước

 2. 09661764... - Mua 250 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 3. 03634506... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 4. 09765677... - Mua 102 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 5. 09383820... - Mua 3.13 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 6. 03493909... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 11 giờ trước

 7. 09661764... - Mua 434 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 8. hungquynh18 - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 9. 09344738... - Bán 45.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 11 giờ trước

 10. 09862199... - Mua 121 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 11. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 12. manhnoidue - Mua 83 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 12 giờ trước

 13. 09344738... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 12 giờ trước

 14. 09881414... - Mua 4 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 15. 09344738... - Bán 44.43 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 13 giờ trước

 16. 09881414... - Mua 246 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 17. h

  h - Bán 134.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 13 giờ trước

 18. 09054237... - Mua 13.03 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 19. 03540707... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 20. 07484684... - Bán 24.50 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 14 giờ trước