Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tonygiang1992 (Perfect Money USD → VietComBank), 2 ngày trước

 2. phuocantoni39 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 3. quachcongtinh (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 4. chimhot (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 5. Chuẩn nhanh

  nguyenngoctu84 (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 6. Hh (Á Châu Bank → ), 3 ngày trước

 7. tonygiang1992 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 8. ntbyct (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 9. good

  Bách (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 10. tonygiang1992 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 11. very good

  thuan (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 12. phuocantoni39 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 13. GOOD

  tuoivt (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 14. good

  themoon (VietComBank → ), 4 ngày trước

 15. huongbuoi18 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 16. good

  jackim19 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 17. duyvungoc (Perfect Money USD → Vietinbank), 4 ngày trước

 18. diamond2020 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 19. tôt

  xuannhi23 (VietComBank → ), 4 ngày trước

 20. xuxu1321 (VietComBank → USDT ERC20), 4 ngày trước