Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09846564... - Mua 100.5 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 2. 09398313... - Mua 45 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 3. 09418716... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 4. 09728142... - Bán 2485.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 5. 09398313... - Mua 3000 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 6. 09479572... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 7. 07087624... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 8. 07087624... - Mua 70 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 9. 07744206... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 2 ngày trước

 10. Tuyệt vời

  Minhthu - Mua 102 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 11. 09398313... - Mua 40 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 12. 16345021... - Mua 9.38 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 13. 09758270... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 14. 08423344... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 2 ngày trước

 15. 09728142... - Bán 150.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 16. Giao dich rất nhanh Cảm ơn AUTOPAYPM

  dautungoaihang - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 17. 09358722... - Mua 69.8 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 18. 03540707... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 19. 09199698... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 2 ngày trước

 20. 09737697... - Bán 90.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước