Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09757541... - Bán 9.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 2. như thần gió

  hi - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 3. 03634506... - Mua 15 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 4. 09848414... - Mua 23 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 5. 09736368... - Mua 500 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 6. 09041210... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 7. 09041210... - Bán 140.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 8. 03835526... - Bán 216.20 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 9. 01658908... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 10. 09681004... - Mua 420 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 11. 09848414... - Mua 96 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 12. 09872344... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 13. 08553567... - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 14. 03580629... - Bán 3000.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 15. manhnoidue - Bán 45 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 3 ngày trước

 16. 09692488... - Bán 171 USD, (USDTTRC20 → AChauBank), 3 ngày trước

 17. 01658908... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 18. 07875907... - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 19. 09713359... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 20. 07875907... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước