Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09677766... - Mua 61 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 2. KhoaTran1983 - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 3. 08284106... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 4. 09784806... - Mua 30 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 5. 03497981... - Mua 400 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 6. 09875587... - Mua 16 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 7. 09879915... - Mua 500 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 3 ngày trước

 8. 03584999... - Mua 210 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 9. 09363350... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 10. R - Mua 34.78 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 11. 07023717... - Bán 756 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 3 ngày trước

 12. 09832877... - Bán 265.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 3 ngày trước

 13. 09832877... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 3 ngày trước

 14. mrlink - Mua 222 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 15. 08353889... - Mua 131.58 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 16. 09836165... - Bán 225.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước

 17. 08593392... - Bán 4.40 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 18. 08656401... - Mua 65 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 19. 09365563... - Mua 41.74 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 20. 09884655... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 3 ngày trước