Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09054237... - Mua 8.4 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 2. 09122415... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 3. 09336867... - Mua 85 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 4. 09336867... - Mua 70 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 5. 09122415... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 6. dodung020211 - Bán 61.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 7. 09071029... - Mua 6 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 8. 03665347... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 9. 03768671... - Bán 11.70 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 10. 09164026... - Bán 15.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 11. 09831841... - Trao đổi 100000 USD, (VietComBank → TechComBank), 3 ngày trước

 12. 09999999... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 13. 07738525... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 14. 09728665... - Mua 600 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 15. 09848839... - Mua 21 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 16. 07695465... - Bán 1200 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 3 ngày trước

 17. c - Mua 440 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 18. 09478489... - Bán 5.40 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 19. 07039626... - Bán 260.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 3 ngày trước

 20. 03493909... - Bán 225.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 3 ngày trước