Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09377218... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 6 ngày trước

 2. - Bán 16.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 3. 09389255... - Bán 62.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 4. 08964866... - Mua 13 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 5. 09393850... - Bán 120.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 6. 09283328... - Bán 29.30 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 6 ngày trước

 7. 09725097... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 8. 09380105... - Bán 35.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 9. 09358777... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 10. - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 ngày trước

 11. 07994353... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 12. huy2009 - Bán 52.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 13. 09863847... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 ngày trước

 14. 03555780... - Mua 50 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 15. 09859777... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 16. 09056228... - Mua 46 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 17. 03556953... - Bán 55.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 6 ngày trước

 18. 03395784... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước

 19. minhductrieuphu - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 ngày trước

 20. 08367877... - Bán 12.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 ngày trước