Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 1

  1 - Mua 20.43 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 2. 09365563... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 2 ngày trước

 3. 03498788... - Mua 20 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 2 ngày trước

 4. 09888809... - Bán 355.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 5. 09172287... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 2 ngày trước

 6. manhnoidue - Bán 110 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 2 ngày trước

 7. 03634506... - Mua 2 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 8. 09856212... - Mua 17.28 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 9. 09133721... - Bán 150 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 2 ngày trước

 10. 09846022... - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 2 ngày trước

 11. 09133721... - Mua 100 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 3 ngày trước

 12. 09856212... - Mua 7.78 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 13. manhnoidue - Bán 170 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 3 ngày trước

 14. 09059130... - Mua 2590 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 15. 09728665... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 3 ngày trước

 16. manhnoidue - Mua 100 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 3 ngày trước

 17. 07666660... - Mua 1.9 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 3 ngày trước

 18. 09123456... - Bán 15.60 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 3 ngày trước

 19. 09390956... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước

 20. 09888809... - Bán 1000.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 3 ngày trước