Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 07994353... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 2. 09358277... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 3. 09479572... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 4. 03971438... - Mua 100.5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 5. 09779558... - Mua 20 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 6. 09779558... - Mua 1000 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 7. 09784806... - Mua 15 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 8. 07994353... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 9. 09611724... - Mua 240 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 10. 03971438... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 11. 01273847... - Mua 22.44 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 12. 09092078... - Mua 620 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 13. Hs

  Ba - Bán 600.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 6 giờ trước

 14. 09677766... - Mua 105 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 giờ trước

 15. rất tốt

  thuhue - Mua 1000 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 16. quanphungnguyen - Mua 504.5 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 17. 09821791... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 18. a - Mua 260 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 6 giờ trước

 19. 03527796... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 6 giờ trước

 20. 09362346... - Mua 4500 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 7 giờ trước