Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09758270... - Mua 120 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 2. 07797303... - Mua 2715 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 3. 09017514... - Mua 48 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 11 giờ trước

 4. 08656401... - Mua 330 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 5. 03493909... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 11 giờ trước

 6. 09355536... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 11 giờ trước

 7. 07088810... - Mua 25 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 8. win263 - Mua 10 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 11 giờ trước

 9. 09041210... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 10. 09041210... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 12 giờ trước

 11. 09346701... - Bán 600.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 giờ trước

 12. 09346701... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 giờ trước

 13. 09884655... - Bán 1350.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 12 giờ trước

 14. Nhanh

  anbinsthanh - Bán 23.5 USD, (USDTTRC20 → VietinBank), 12 giờ trước

 15. 09346701... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 giờ trước

 16. 08687511... - Mua 240 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 17. 08691227... - Bán 5.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 12 giờ trước

 18. 07986885... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 19. 09115571... - Mua 4 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 12 giờ trước

 20. 09884655... - Bán 2000.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 12 giờ trước