Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03555780... - Mua 50 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 2. 07782556... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 3. 05456986... - Trao đổi 460 USD, (PerfectMoneyVoucher → USDTTRC20), 20 giờ trước

 4. 09863847... - Mua 55 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 21 giờ trước

 5. 08699309... - Mua 5 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 21 giờ trước

 6. 07031608... - Mua 1615.4 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 21 giờ trước

 7. Ok

  Quan - Mua 448 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 21 giờ trước

 8. 07785585... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 21 giờ trước

 9. 09724260... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 21 giờ trước

 10. Great! 5 stars!

  Medium - Bán 70 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 22 giờ trước

 11. Quan

  Ok - Mua 111 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 22 giờ trước

 12. 09269612... - Mua 20 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 22 giờ trước

 13. 08481466... - Bán 800.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 23 giờ trước

 14. 03665347... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 23 giờ trước

 15. 07725654... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 23 giờ trước

 16. 07947890... - Mua 40 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 17. 03586666... - Mua 30.59 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 18. Ok

  Quan - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 19. 03984640... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 20. 09094344... - Bán 160.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước