Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09144661... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 5 giờ trước

 2. 09765677... - Mua 132.01 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 3. 09859555... - Trao đổi 42.14 USD, (PerfectMoneyVoucher → PerfectMoney), 5 giờ trước

 4. 09017514... - Mua 500 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 5. 09017514... - Mua 60 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 6 giờ trước

 6. Quá nhanh, ổn định

  VƯƠNG BITCOINS - Mua 13 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 6 giờ trước

 7. 09017514... - Mua 30 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 6 giờ trước

 8. 09898630... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 9. 01682369... - Bán 84 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 6 giờ trước

 10. 09743053... - Bán 29.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 giờ trước

 11. 09017514... - Mua 160 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 12. 09017514... - Mua 500 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 13. 08656401... - Mua 22 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 7 giờ trước

 14. 03366954... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 7 giờ trước

 15. 09352695... - Bán 765 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 7 giờ trước

 16. H

  H - Mua 11 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 17. 03540707... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 18. 09795102... - Bán 37.50 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 8 giờ trước

 19. 09116518... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 20. 09023933... - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 8 giờ trước