Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. roymackle25 (Perfect Money USD → Vietinbank), 4 ngày trước

 2. Fast

  dinh1997 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 3. lekieu (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 4. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 5. Ok

  Huong (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 6. dang7778 (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 7. rất tốt

  duong (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 8. To

  chimhot (Vietinbank → USDT ERC20), 4 ngày trước

 9. chimhot (Perfect Money USD → Vietinbank), 4 ngày trước

 10. ngocbichtpdl (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 11. ngocbichtpdl (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 12. ngocbichtpdl (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 13. tot

  linh (VietComBank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 14. quocvietsnvbt (VietComBank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 15. Nice

  tuoivt (Perfect Money USD → VietComBank), 5 ngày trước

 16. good

  son (Perfect Money USD → VietComBank), 5 ngày trước

 17. T (Perfect Money USD → Vietinbank), 5 ngày trước

 18. Good

  HNMDung (Perfect Money USD → VietComBank), 5 ngày trước

 19. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 20. luk2019 (VietComBank → Perfect Money USD), 5 ngày trước