Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Ns

  Hs (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 2. duyphuong6212013 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 3. Vs

  Vs (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 4. Đức (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 ngày trước

 5. tốt, nhanh gọn

  Dũng (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 6. Ok

  trandang8058 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 7. ppkhac (Perfect Money USD → Vietinbank), 4 ngày trước

 8. Ok

  mrtran (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 9. yajntshig (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 10. Tôi chưa nhận được tiền

  Nguyễn Thị Trang (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 11. P (VietComBank → ), 4 ngày trước

 12. binhtrieudo102 (VietComBank → Perfect Money EURO), 4 ngày trước

 13. ok

  pthuan023 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 14. kimphung0091 (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 15. binhtrieudo102 (VietComBank → Perfect Money EURO), 4 ngày trước

 16. Ck

  Ck (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 17. yajntshig (Vietinbank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 18. Phong (Perfect Money USD → VietComBank), 5 ngày trước

 19. Ok

  thanhcong123 (Vietinbank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 20. Nhanh tốt

  thanhcong123 (Vietinbank → Perfect Money USD), 5 ngày trước