Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. T - Mua 200 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 2. 09329800... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 5 giờ trước

 3. 09061429... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 5 giờ trước

 4. 09361715... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 5. 03366678... - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 6. 09644216... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 5 giờ trước

 7. 05640467... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 5 giờ trước

 8. good luck

  nhuantrading90 - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 5 giờ trước

 9. very good

  luongbv - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 10. 09365563... - Mua 7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 11. 03580711... - Bán 497.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 6 giờ trước

 12. buint - Mua 484 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 13. 09066236... - Mua 130 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 6 giờ trước

 14. chin2020 - Mua 102 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 15. 08963433... - Mua 140 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 7 giờ trước

 16. 05650204... - Bán 43.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 7 giờ trước

 17. 03651461... - Mua 25 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 18. 09870539... - Mua 250 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 8 giờ trước

 19. 09025425... - Mua 500 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 20. Tốt

  lechien008 - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 8 giờ trước