Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09017514... - Mua 21 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 14 giờ trước

 2. 09133721... - Mua 50 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 14 giờ trước

 3. 09358338... - Bán 17.95 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 14 giờ trước

 4. dodung020211 - Bán 40.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 14 giờ trước

 5. 09363080... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 14 giờ trước

 6. 09363080... - Bán 307 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 15 giờ trước

 7. 09644216... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 15 giờ trước

 8. 09365563... - Mua 25.04 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 9. 03425154... - Mua 6.51 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 10. 03854025... - Mua 22 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 11. 03665347... - Mua 16.7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 12. 09859777... - Mua 3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 13. 09672794... - Bán 39 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 16 giờ trước

 14. 09821791... - Mua 50 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 15. 70373844... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 16 giờ trước

 16. 08572726... - Bán 260.3 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 17 giờ trước

 17. 09769411... - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 17 giờ trước

 18. 09784806... - Mua 51 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 17 giờ trước

 19. 09770491... - Bán 52 USD, (USDTTRC20 → VietinBank), 17 giờ trước

 20. 03621234... - Bán 1797.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 17 giờ trước