Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 08682030... - Mua 16.88 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 2. 03493909... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 12 giờ trước

 3. 09846512... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 13 giờ trước

 4. 09863847... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 5. 42531954... - Bán 54.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 13 giờ trước

 6. 03493909... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 13 giờ trước

 7. 09043574... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 8. 09043574... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 9. 09436552... - Bán 1260 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 13 giờ trước

 10. 09479572... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 11. 42531954... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 14 giờ trước

 12. 09479572... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 13. 03634506... - Mua 6 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 14. 09380105... - Bán 90.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 14 giờ trước

 15. 09831841... - Trao đổi 55000 USD, (VietComBank → TechComBank), 14 giờ trước

 16. 09137752... - Bán 5.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 14 giờ trước

 17. 09479572... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 18. 09055800... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 19. 03634506... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 20. 09820285... - Mua 101.27 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước