Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. dienle2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 2. ok (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 3. money (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 4. ntbyct (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 ngày trước

 5. daovanthu1978 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 6. trung1978 (Vietcombank → ), 2 ngày trước

 7. tranhainam (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 8. Mình mua view sub like bên HocNhanh nè

  ChayNhanh.com (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 9. quyettran91 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 10. ppkhac (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 ngày trước

 11. Ok

  HNMDung (Perfect Money USD → Vietcombank), 3 ngày trước

 12. kietpham (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 13. huybang (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 14. tot

  sonnguyen193137 (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 15. hopdang (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 16. tuyet voi

  truongnhattrung (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 17. good

  Phuoc (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 18. money (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 19. luk2019 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 20. quyettran91 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước