Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. huenguyen88vp (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 ngày trước

 2. vocsjna ( → Vietcombank), 3 ngày trước

 3. Nhanh chong

  Phuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 4. ok

  hung05 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 5. ok

  hung05 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 6. t (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 7. hoanggiahan (Vietcombank → ), 4 ngày trước

 8. kimquy (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 9. minh1212 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 ngày trước

 10. nhatanh1208 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 11. nhatanh1208 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 12. jankee25 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 ngày trước

 13. tonygiang1992 (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 ngày trước

 14. dainguyensoai (Vietinbank → ), 4 ngày trước

 15. OK

  NHA (Vietinbank → ), 4 ngày trước

 16. thanhnhan782004 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 17. greatt!!

  Anh thuan phung (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 ngày trước

 18. thiepdola2 (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 19. hungtran1985 (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 20. good

  H (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 ngày trước