Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. rất nhanh

  dũng (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 ngày trước

 2. bendoxua (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 3. hoannguyen130993 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 4. buithicamtu (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 5. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 6. good

  conlv (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 7. nhut1994 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 ngày trước

 8. vanphongstar (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 9. tieuthanhhien (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 10. yoshito (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 11. good

  hungnguyenh (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 12. thiepdola2 (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 13. thiepdola2 (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 14. ppkhac (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 ngày trước

 15. tieuthanhhien (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 ngày trước

 16. hotrain2019 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 2 ngày trước

 17. Tot

  Long (Perfect Money USD → Vietinbank), 3 ngày trước

 18. good

  trieuvan (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 19. tadinhtrong (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 20. trongsy (Vietcombank → Perfect Money USD), 3 ngày trước