Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09220587... - Mua 65.93 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 8 giờ trước

 2. 09846564... - Trao đổi 100.2 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 9 giờ trước

 3. 09479572... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 4. Tuyet voi

  anhlathe90 - Mua 20 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 5. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 6. 09845034... - Mua 40 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 7. 09479572... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 8. 09846564... - Trao đổi 100.2 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 11 giờ trước

 9. 09383820... - Mua 3.74 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 10. 09167541... - Mua 42.24 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 11 giờ trước

 11. nguyendinhgiang - Mua 10 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 12 giờ trước

 12. 09133721... - Mua 40 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 12 giờ trước

 13. 08589899... - Bán 34 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 13 giờ trước

 14. 09133721... - Mua 45 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 13 giờ trước

 15. 09720397... - Bán 88.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 16 giờ trước

 16. 09353460... - Bán 400 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 16 giờ trước

 17. 05641704... - Mua 60 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 17 giờ trước

 18. 09770491... - Bán 80 USD, (USDTTRC20 → VietinBank), 17 giờ trước

 19. 07720457... - Bán 680.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 18 giờ trước

 20. 07875907... - Mua 680 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước