Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09041210... - Bán 270.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 12 giờ trước

 2. 09799882... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 12 giờ trước

 3. 05841642... - Bán 132.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 12 giờ trước

 4. 09383820... - Mua 3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 5. 07797303... - Mua 351 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 6. 09064277... - Mua 1020 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 7. 09054237... - Mua 21.65 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 13 giờ trước

 8. 09014567... - Mua 150 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 13 giờ trước

 9. 03660104... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 14 giờ trước

 10. 05652176... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 14 giờ trước

 11. 09699241... - Mua 600 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 12. 03979457... - Bán 525.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 14 giờ trước

 13. ok quá tuyệt vời, cảm ơn các bạn

  vophuong - Mua 160 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 14 giờ trước

 14. 09038887... - Mua 116.5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 14 giờ trước

 15. 09864529... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 16. 03452906... - Mua 12.12 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 17. 09041210... - Mua 56 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 18. 09041210... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 15 giờ trước

 19. 03545799... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 20. 07997721... - Mua 35 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước