Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. ducthanh (Perfect Money USD → Vietcombank), 15 giờ trước

 2. nhanh,chinh xác

  kentlt (Vietcombank → Perfect Money USD), 15 giờ trước

 3. nganxumi (Vietcombank → Perfect Money USD), 15 giờ trước

 4. neobmt86 (Vietcombank → Perfect Money USD), 16 giờ trước

 5. trangvtvp (Vietinbank → Perfect Money USD), 16 giờ trước

 6. thanthiloi90 (Vietcombank → Perfect Money USD), 16 giờ trước

 7. huongthaogl1990 (Vietcombank → Perfect Money USD), 16 giờ trước

 8. nhanh

  hvba1993 (Vietcombank → Perfect Money USD), 16 giờ trước

 9. neobmt86 (Vietcombank → Perfect Money USD), 16 giờ trước

 10. Rất nhanh chóng

  trangnt84 (Perfect Money USD → Vietcombank), 16 giờ trước

 11. Rất tốt

  Tuân (Perfect Money USD → Vietcombank), 16 giờ trước

 12. Rất nhanh

  manvu1618 (Perfect Money USD → Vietcombank), 16 giờ trước

 13. Rất nhanh chóng tiện lợi

  chienthangktph (Perfect Money USD → Vietcombank), 17 giờ trước

 14. nhanh

  tommhieu (Vietcombank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 15. than (Vietcombank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 16. POP (Vietcombank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 17. Tốt

  Toan (Vietcombank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 18. phamxuyen93 (Vietinbank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 19. vẫn chưa nhanjd c 280k hi

  dinhtuan410 (Vietcombank → Perfect Money USD), 17 giờ trước

 20. Ok

  Long (Perfect Money USD → Vietcombank), 17 giờ trước