Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. phuonghue92 - Mua 20 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 2. 09836459... - Mua 2000 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 6 giờ trước

 3. 05283835... - Mua 300 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 6 giờ trước

 4. 09143048... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 6 giờ trước

 5. 09268257... - Mua 171 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 6. 09859777... - Mua 502 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 6 giờ trước

 7. 09779558... - Mua 4000 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 8. 09418716... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 9. 05856800... - Trao đổi 52.61 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 7 giờ trước

 10. phamvanchuyen - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 11. 03557722... - Mua 97 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 12. 09710411... - Mua 202 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 13. 09340712... - Bán 75.50 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 7 giờ trước

 14. 09133721... - Mua 151 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 7 giờ trước

 15. 09643092... - Mua 4 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 7 giờ trước

 16. 08987514... - Trao đổi 39 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 7 giờ trước

 17. 09643092... - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 18. 09758270... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 8 giờ trước

 19. 09848414... - Mua 24 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 20. 08222243... - Bán 190.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 8 giờ trước