Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09041210... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 15 giờ trước

 2. 09041210... - Bán 125.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 15 giờ trước

 3. 03988634... - Bán 71.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 16 giờ trước

 4. 09479572... - Mua 28 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 5. 08964866... - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 6. 03272727... - Bán 37.948912 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 16 giờ trước

 7. 09350707... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 8. 03272727... - Mua 20 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 16 giờ trước

 9. 09350707... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 10. 03770613... - Mua 480 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 11. 03984640... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 12. 09008189... - Mua 21 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 17 giờ trước

 13. nam - Mua 42.64 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 17 giờ trước

 14. 03386886... - Bán 100 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 17 giờ trước

 15. 05856800... - Bán 89.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 18 giờ trước

 16. 09663906... - Bán 60 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 18 giờ trước

 17. 09886829... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 18 giờ trước

 18. 09193806... - Mua 81 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 19. 07864609... - Mua 285.71 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 20. 20631713... - Bán 340.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 18 giờ trước