Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 03665347... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 14 giờ trước

 2. 03670260... - Bán 3.10 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 14 giờ trước

 3. 03670260... - Bán 2.97 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 14 giờ trước

 4. 03670260... - Bán 6.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 15 giờ trước

 5. 09030344... - Mua 400 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 6. 09495626... - Mua 14 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 7. 09479572... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 15 giờ trước

 8. 07997721... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 9. 05856800... - Bán 142.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 16 giờ trước

 10. 03564397... - Mua 152 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 16 giờ trước

 11. 09999999... - Bán 295.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 16 giờ trước

 12. 09746181... - Bán 48.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 16 giờ trước

 13. 03665347... - Mua 336.7 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 17 giờ trước

 14. 09821791... - Mua 25 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 17 giờ trước

 15. 09380105... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 17 giờ trước

 16. 09820285... - Mua 210.97 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 17 giờ trước

 17. 09043574... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 17 giờ trước

 18. bellevie188 - Mua 30 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 19. 09479572... - Mua 101 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 20. 09090508... - Mua 50 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước