Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tks

  Clixwd (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 2. tốt

  dragoncare (Vietinbank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 3. iii

  trancongdung11a (Vietinbank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 4. thanhnhan782004 (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 5. tuan2020 (Perfect Money USD → Vietcombank), 5 ngày trước

 6. thanhnhan782004 (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 7. rất tốt

  thuhue (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 8. vankiet17 (Perfect Money USD → Vietinbank), 5 ngày trước

 9. doan0105 (Perfect Money USD → Vietcombank), 5 ngày trước

 10. thanhnhan782004 (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 11. tôt

  xuannhi23 (Vietcombank → ), 5 ngày trước

 12. dang7778 (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 13. 5 sao

  hung05 (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 14. 5 sao

  hung05 (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 15. 5 sao

  Hung05 (Vietcombank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 16. quangcals88 (Perfect Money USD → Vietinbank), 6 ngày trước

 17. Nguyen22 (Vietinbank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 18. quangchung (Vietcombank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 19. t (Vietinbank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 20. hieuphan92 (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước