Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. giao dịch nhan.ok

  trantuan (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 2. bonbon1102 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 3. Yenle (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 4. yoshito (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 5. laptranthanh (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 6. bonbon1102 (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 7. dienle2019 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 8. nguyenthithuy85 (Perfect Money USD → VietComBank), 3 ngày trước

 9. ok

  ưe (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 10. buithicamtu (Vietinbank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 11. nguyenquang (VietComBank → Perfect Money USD), 3 ngày trước

 12. rat tốt nhanh và tiện lợi

  phong (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 13. huy123 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 14. hôm nay giao dịch hơi chậm

  miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 15. centola (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 16. nhanh

  kha89 (Perfect Money USD → VietComBank), 4 ngày trước

 17. vuthang1981 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 18. huy123 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 19. huy123 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 20. vuthang1981 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước