Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 08474367... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 2. Quá nhanh

  longthanhvo - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 3. 09358722... - Mua 21 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 4. 09820863... - Mua 400 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 8 giờ trước

 5. 09666230... - Bán 1500.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 8 giờ trước

 6. 09845868... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 7. 09848414... - Mua 180 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 8. 03771883... - Mua 26.2 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 8 giờ trước

 9. 09036802... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 8 giờ trước

 10. 08523902... - Bán 1210.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 8 giờ trước

 11. 08523902... - Bán 858.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 8 giờ trước

 12. 09684521... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 9 giờ trước

 13. 05856800... - Mua 1.3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 14. 09723106... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 9 giờ trước

 15. 03394604... - Bán 298.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 9 giờ trước

 16. 09324390... - Bán 98.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 9 giờ trước

 17. 09666230... - Bán 1300.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 9 giờ trước

 18. 09288865... - Bán 35.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 9 giờ trước

 19. 09845868... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 9 giờ trước

 20. 09848414... - Mua 201 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 9 giờ trước