Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09090909... - Bán 71.20 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 23 giờ trước

 2. 07024842... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 3. 08533669... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 4. 08533669... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 5. 09728665... - Mua 25 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 6. 03473120... - Mua 159.89 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 1 ngày trước

 7. 08778414... - Mua 650 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 8. 03395784... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 9. 03665347... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 10. 09380105... - Bán 150.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 11. 01687780... - Bán 600.00 USD, (PerfectMoney → TechComBank), 1 ngày trước

 12. 09180260... - Mua 89 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 13. 03632109... - Mua 90 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 14. 09377218... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 1 ngày trước

 15. 01687780... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 1 ngày trước

 16. 09879915... - Bán 100 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 1 ngày trước

 17. 09094344... - Bán 96.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 18. 03634506... - Mua 3 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 19. 09094344... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 20. 08687488... - Bán 1280.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 1 ngày trước