Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09058061... - Bán 250.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 16 giờ trước

 2. 09383820... - Bán 12.60 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 16 giờ trước

 3. 07875907... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 4. 09784806... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 5. 09745335... - Bán 425 USD, (USDTTRC20 → AChauBank), 16 giờ trước

 6. 09784806... - Mua 30 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 16 giờ trước

 7. 09324404... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 16 giờ trước

 8. 07087425... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 17 giờ trước

 9. good

  abc - Mua 130 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 10. 07087425... - Mua 50000 USD, (AChauBank → AChauBank), 18 giờ trước

 11. 08682030... - Bán 260.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 18 giờ trước

 12. 09821791... - Mua 50 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 13. 09041210... - Mua 60 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 14. 09884655... - Bán 2000.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 18 giờ trước

 15. 09479572... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 16. balamo - Mua 120 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 18 giờ trước

 17. 09859777... - Mua 70 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 18. 09725097... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 18 giờ trước

 19. 09725645... - Mua 50000 USD, (VietinBank → VietinBank), 19 giờ trước

 20. 07087425... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 19 giờ trước