Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. uy tín

  dangthehuong113 (Perfect Money USD → Vietinbank), 4 ngày trước

 2. Oki

  ngaphuong (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 3. Very good

  ngaphuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 4. Long (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 5. Chưa

  HocNhanh (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 6. Tks ad

  Ads (Perfect Money USD → Vietcombank), 4 ngày trước

 7. Nhanh gọn

  tungkiddo (Vietcombank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 8. hoangdinhdong1995 (Perfect Money USD → Vietinbank), 5 ngày trước

 9. Hạ

  ấh (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 10. Nhanh

  aathuat (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 11. money (Vietcombank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 12. raats toots

  thuhue (Perfect Money USD → Vietcombank), 5 ngày trước

 13. Kh

  Hu (Vietcombank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 14. truclinh (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 6 ngày trước

 15. good sevice

  Thuong (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước

 16. Phong (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước

 17. Thanks so much!

  Jenny (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước

 18. dang7778 (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước

 19. Good

  ngaphuong (Vietinbank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 20. siêu nhanh

  quyettran91 (Vietcombank → Perfect Money USD), 6 ngày trước