Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. hieuphan92 (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước

 2. ok

  trancongdung11a (Perfect Money USD → Vietinbank), 6 ngày trước

 3. quá nhanh

  haind88 (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 6 ngày trước

 4. tuyệt vời

  sauboe1412 (Vietcombank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 5. Thach (Vietinbank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 6. tôt

  vien (Vietcombank → ), 6 ngày trước

 7. tonygiang1992 (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước

 8. tôt

  xuannhi23 (Vietcombank → ), 6 ngày trước

 9. very good

  thuan (Vietcombank → Perfect Money USD), 6 ngày trước

 10. nam179 (Perfect Money USD → Vietinbank), 6 ngày trước

 11. Van kien hao (Perfect Money USD → Vietcombank), 6 ngày trước

 12. dang7778 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 13. hoanggiahan (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 14. tốt

  viên (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 15. Tốt

  Cuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 16. tốt

  viên (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 17. roymackle25 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 18. tốt

  viên (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 19. Rất nhanh

  leyen1986lc@gmail.co... (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 20. S (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước