Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09090508... - Mua 50 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 2. 09821791... - Mua 100 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 19 giờ trước

 3. 03493909... - Bán 130.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 19 giờ trước

 4. 08895823... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 19 giờ trước

 5. 09820285... - Mua 210.97 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 19 giờ trước

 6. 09846512... - Bán 14.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 19 giờ trước

 7. 09772629... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 19 giờ trước

 8. 09821791... - Mua 81 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 9. 03493909... - Bán 195.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 20 giờ trước

 10. 03634506... - Mua 9 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 11. 03634506... - Mua 14 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 12. 09884254... - Trao đổi 6250000 USD, (TechComBank → VietComBank), 20 giờ trước

 13. 09724260... - Mua 35 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 14. 09056170... - Mua 404 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 15. 09798244... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 16. 09019183... - Bán 3.24 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 21 giờ trước

 17. 03634506... - Mua 9 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 21 giờ trước

 18. 09246893... - Mua 240 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 21 giờ trước

 19. 09162461... - Mua 84 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 21 giờ trước

 20. 07084344... - Bán 6.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 21 giờ trước