Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 07087425... - Bán 10.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 20 giờ trước

 2. 09017514... - Mua 168 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 21 giờ trước

 3. Tuyệt vời. Chuyển tiền nhanh gọn

  Ho Tri Van - Bán 29.50 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 21 giờ trước

 4. 07736546... - Bán 392.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 21 giờ trước

 5. 03270856... - Mua 40 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 21 giờ trước

 6. 09859777... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 21 giờ trước

 7. 09133721... - Bán 565 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 22 giờ trước

 8. 09859777... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 23 giờ trước

 9. 09249772... - Mua 100 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 23 giờ trước

 10. 09859777... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 23 giờ trước

 11. t - Mua 25 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 23 giờ trước

 12. nguyendinhgiang - Mua 20 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 23 giờ trước

 13. 09784806... - Mua 51 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 23 giờ trước

 14. 09769411... - Mua 23 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 15. 08899685... - Bán 270.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 1 ngày trước

 16. 09859777... - Mua 152 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 17. 09041210... - Bán 70 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 1 ngày trước

 18. 09353460... - Bán 1000 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 1 ngày trước

 19. 03953191... - Bán 25.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 20. 09133721... - Bán 500 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 1 ngày trước