Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09643092... - Mua 4 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 2. 08987514... - Trao đổi 39 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 9 giờ trước

 3. 09643092... - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 9 giờ trước

 4. 09758270... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 9 giờ trước

 5. 09848414... - Mua 24 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 6. 08222243... - Bán 190.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 10 giờ trước

 7. 09846564... - Mua 201 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 8. Chuẩn

  Tuyến - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 9. 09375518... - Mua 40 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 10. 07756787... - Mua 40 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 10 giờ trước

 11. 09824787... - Trao đổi 95.19 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 10 giờ trước

 12. 09779558... - Mua 300 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 13. 09825945... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 10 giờ trước

 14. 03562801... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 10 giờ trước

 15. 09365563... - Mua 40.86 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 16. 07691509... - Mua 15 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 10 giờ trước

 17. 09758270... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 10 giờ trước

 18. 03291956... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 10 giờ trước

 19. 09657658... - Mua 25.3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 20. 03550176... - Mua 201 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước