Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. huy123 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 2. vuthang1981 (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 3. thuyvanne (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 4. dinhmanh (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 5. diepchi0614 ( → Vietinbank), 4 ngày trước

 6. Good

  dinhmanh (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 7. Good

  Jeny (Vietinbank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 8. TrungNguyen (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 9. anh (VietComBank → Perfect Money USD), 4 ngày trước

 10. Ok

  Quan (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 11. 0982989955 (Perfect Money USD → VietComBank), 5 ngày trước

 12. Cam on

  hung66 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 13. nhanh

  lunxau (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 14. ok (VietComBank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 15. Rất nhanh

  HAU (VietComBank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 16. khoimmo ( → VietComBank), 5 ngày trước

 17. zzzzz

  vuaprofessional ( → VietComBank), 5 ngày trước

 18. bendoxua (VietComBank → ), 5 ngày trước

 19. phatsida321 (VietComBank → Perfect Money USD), 5 ngày trước

 20. nhanh gọn

  kakool (Vietinbank → Perfect Money USD), 5 ngày trước