Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09041210... - Bán 70.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 17 giờ trước

 2. 03545799... - Mua 5 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 17 giờ trước

 3. 07997721... - Mua 35 USD, (AChauBank → PerfectMoneyVoucher), 17 giờ trước

 4. 09365563... - Mua 6.96 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 17 giờ trước

 5. 09795102... - Bán 75.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 18 giờ trước

 6. 03393166... - Mua 40 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 7. Tuyệt vời

  Huỳnh vũ - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 8. 09848414... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 9. 09795102... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 18 giờ trước

 10. 09784806... - Bán 30.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietinBank), 18 giờ trước

 11. 09186555... - Mua 18.87 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 12. 09638882... - Mua 510 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 13. 03766016... - Bán 4.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 18 giờ trước

 14. 09831841... - Trao đổi 2000000 USD, (VietComBank → AChauBank), 18 giờ trước

 15. 03665347... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 16. 09856446... - Mua 30 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 17. 03828477... - Mua 2000 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 18. 07986885... - Mua 200 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 18 giờ trước

 19. 09848414... - Mua 50 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 20. 09828600... - Trao đổi 58.8 USD, (PerfectMoney → PerfectMoney), 19 giờ trước