Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09324390... - Bán 98.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 10 giờ trước

 2. 09666230... - Bán 1300.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 10 giờ trước

 3. 09288865... - Bán 35.50 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 10 giờ trước

 4. 09845868... - Mua 50000 USD, (TechComBank → TechComBank), 10 giờ trước

 5. 09848414... - Mua 201 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 10 giờ trước

 6. 03774311... - Bán 2.70 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 10 giờ trước

 7. Good

  tungvu66 - Mua 50 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 8. 09449810... - Mua 1.3 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 9. 09713359... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 10. 09033939... - Mua 325 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 11. 03994259... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 12. 05876569... - Bán 100.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 11 giờ trước

 13. 09628041... - Mua 20 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 14. Ol

  Bao - Bán 20.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 11 giờ trước

 15. 03665347... - Mua 5.26 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 16. 09034567... - Mua 100 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 11 giờ trước

 17. 07935408... - Mua 87.5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 11 giờ trước

 18. 09326623... - Mua 50000 USD, (VietComBank → VietComBank), 11 giờ trước

 19. 03780045... - Bán 340.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 11 giờ trước

 20. 03771883... - Mua 47 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 12 giờ trước