Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. good

  tuanbui2405 (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 2. Tốt

  rothiet (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 3. good

  vu ly phong (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 4. dang7778 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 5. tonygiang1992 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 6. Nhanh

  herbie53 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 7. ok

  hung05 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 8. ok

  tina2709 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 9. taotho (VietComBank → ), 1 tuần trước

 10. taotho (VietComBank → ), 1 tuần trước

 11. tony81 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 12. ok

  Hung05 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 13. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 14. Thinhvuong (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 15. tonygiang1992 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 16. daovanthu1978 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 17. chimhot (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 18. ok

  eh (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 19. Lan (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 20. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước