Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 08656401... - Mua 1280 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 2. 09094344... - Bán 80.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 3. 09377218... - Bán 175.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → AChauBank), 1 ngày trước

 4. 09094344... - Bán 40.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 1 ngày trước

 5. 07031608... - Mua 541.38 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 6. 09188999... - Mua 100 USD, (TechComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 7. 09122415... - Bán 205.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 8. 09393850... - Bán 252.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước

 9. 09617771... - Mua 43.66 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 10. 08151382... - Bán 18.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 1 ngày trước

 11. 03665347... - Mua 15 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 12. 03465171... - Mua 120.5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 13. 09354934... - Mua 80 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 14. 09174718... - Bán 1000.00 USD, (PerfectMoney → AChauBank), 1 ngày trước

 15. 03465171... - Mua 168 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 16. 07965637... - Mua 100 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 1 ngày trước

 17. 03555780... - Mua 50 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 18. 09230960... - Bán 300.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → TechComBank), 1 ngày trước

 19. 09821791... - Mua 80 USD, (AChauBank → PerfectMoney), 1 ngày trước

 20. 09288865... - Bán 60.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 1 ngày trước