Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. 09846564... - Trao đổi 100.2 USD, (USDTTRC20 → PerfectMoney), 12 giờ trước

 2. 09383820... - Mua 3.74 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 12 giờ trước

 3. 09167541... - Mua 42.24 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 13 giờ trước

 4. nguyendinhgiang - Mua 10 USD, (VietinBank → USDTTRC20), 13 giờ trước

 5. 09133721... - Mua 40 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 14 giờ trước

 6. 08589899... - Bán 34 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 15 giờ trước

 7. 09133721... - Mua 45 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 15 giờ trước

 8. 09720397... - Bán 88.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 17 giờ trước

 9. 09353460... - Bán 400 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 17 giờ trước

 10. 05641704... - Mua 60 USD, (VietComBank → USDTTRC20), 18 giờ trước

 11. 09770491... - Bán 80 USD, (USDTTRC20 → VietinBank), 19 giờ trước

 12. 07720457... - Bán 680.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 19 giờ trước

 13. 07875907... - Mua 680 USD, (VietinBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 14. 09779986... - Mua 45 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 15. 09479572... - Mua 5 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 16. 03255812... - Mua 10 USD, (TechComBank → USDTTRC20), 21 giờ trước

 17. 09063770... - Bán 221.89 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 21 giờ trước

 18. 09479572... - Mua 20 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 21 giờ trước

 19. 08192733... - Mua 18 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 21 giờ trước

 20. 09479572... - Mua 10 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 21 giờ trước