Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nam - Mua 42.64 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 18 giờ trước

 2. 03386886... - Bán 100 USD, (USDTTRC20 → VietComBank), 18 giờ trước

 3. 05856800... - Bán 89.00 USD, (PerfectMoney → VietinBank), 19 giờ trước

 4. 09663906... - Bán 60 USD, (USDTTRC20 → TechComBank), 19 giờ trước

 5. 09886829... - Bán 500.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 19 giờ trước

 6. 09193806... - Mua 81 USD, (VietComBank → PerfectMoney), 19 giờ trước

 7. 07864609... - Mua 285.71 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 8. 20631713... - Bán 340.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 20 giờ trước

 9. 20631713... - Bán 50.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 20 giờ trước

 10. 20631713... - Bán 200.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 20 giờ trước

 11. 09728665... - Mua 340 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 12. 08169393... - Mua 30 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 13. 03360289... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 14. 08667601... - Mua 28 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 20 giờ trước

 15. 03854025... - Mua 783 USD, (VietComBank → PerfectMoneyVoucher), 20 giờ trước

 16. 09140693... - Bán 32.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 21 giờ trước

 17. 09111860... - Bán 7.00 USD, (PerfectMoney → VietComBank), 21 giờ trước

 18. 08667601... - Mua 10 USD, (VietinBank → PerfectMoney), 21 giờ trước

 19. 09059887... - Bán 450.00 USD, (PerfectMoneyVoucher → VietComBank), 21 giờ trước

 20. 07052106... - Mua 10 USD, (TechComBank → PerfectMoney), 21 giờ trước