Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Thach (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 2. tot

  atopaypm (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 3. Good

  chebeng18 ( → Vietcombank), 1 tuần trước

 4. nam179 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 5. tôt

  xuannhi23 (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 6. Van (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 7. nam179 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 8. Thach (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 9. thanhnhan782004 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 10. Ok nhanh chóng

  Huynh thi kim Phuong (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 11. Thạch (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 12. 1012950847ừa nhanh vưa gọn.. rất ok

  vu1940 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 13. hungnt89 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 14. tốt

  viên (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 15. tốt

  viên (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 16. P (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 17. ThachNH (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 18. tomg95 ( → Vietcombank), 1 tuần trước

 19. nam179 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 20. Trung (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước