Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. nhanh gon,

  minhxuan (Perfect Money EURO → Vietcombank), 1 năm trước

 2. 11175040a56 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 3. very fast, great!!!

  hamwulaz (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 4. ok

  bao nguyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 5. good

  bao nguyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 6. good

  Bao Nguyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 7. yllix0209 (Vietcombank → Vietinbank), 1 năm trước

 8. tôi đánh giá về dịch vụ bên bạn rất nhanh...

  goan (Perfect Money EURO → Vietcombank), 1 năm trước

 9. Tốt

  Truyen (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 10. good

  Long (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 11. very good!

  cuong (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 12. hay

  canhbibo (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 13. good

  uyen (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 14. tot

  tstbvn ( → Vietinbank), 1 năm trước

 15. Rất tốt, cám ơn!!!

  ngoccapital (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 năm trước

 16. quan1607 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 17. Rất tốt

  hyipregular (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 năm trước

 18. dungtran699 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 19. chuongclassic2101 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 20. tốt

  hiếu (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước